We wschodniej części Wielkopolski będzie można pozyskać środki na cele związane z rozwojem OZE. W puli nawet 80 000 000 zł. Nabór przeprowadzony będzie w ramach projektu 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiąnięcia neutralności klimatycznej. W dofinansowaniu przewidziano pieniądze na biomasę i biogaz.

Reklama

Dla kogo?

Dofinansowanie mogą pozyskać jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerstwa publiczno-prywatne. Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Wybór projektów będzie się odbywał w sposób konkurencyjny.


Czytaj też: Mieszkańcy Szczytna będą mieli ciepłą wodę dzięki OZE


Na co?

Typy projektów, które można uwzględniać, starając się o dotacje:

Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej, w tym:

a) budowa i rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem:

  • energii wiatrowej,
  • energii słonecznej,
  • energii geotermalnej,
  • energii aerotermalnej,
  • energii hydrotermalnej,
  • biomasy,
  • biogazu, w tym instalacji hybrydowych;

b) projekty dot. produkcji zielonego wodoru z OZE.


Czytaj też: Ruszył nabór na dofinansowanie do biogazowni rolniczych!


Szczegóły dofinansowania

Wnioski można składać  od 29.01.2024 do 29.03.2024 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 1 000 000 zł, przy czym maksymalny poziom dofinansowania to 70% wydatków tej kwoty. Projekt rozliczany będzie w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego systemu.

Wzory wniosków oraz szczegóły dostępne są na stronie Funduszy Europejskich.

Zdjęcie: Freepik

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE