W zakładach, w których mamy do czynienia z obróbką drewna, biomasy albo produkcją pelletu, w wielu obszarach produkcyjnych istnieje realne zagrożenie pożarem albo wybuchem. Każdy z tych obszarów powinien być zabezpieczony w odpowiedni, dedykowany sposób, uzależniony od użytej technologii.

Reklama

Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia jest zainstalowanie systemu wykrywania iskier, które są najczęstszą przyczyną powstania wybuchu czy pożaru.

Zabezpieczać należy w szczególności te elementy technologii, które pracując, same mogą powodować powstawanie iskier, np.: wentylatory, instalacje transportu pneumatycznego i mechanicznego, w których występują elementy ruchome, jak również piły oraz wszelkiego rodzaju rozdrabniacze. Istotne jest również odpowiednie miejsce montażu detektorów oraz elementów gaśniczych. Wszystkie te aspekty są regulowane przez obowiązujące na terenie Europy przepisy jednostki certyfikującej VdS Schadenverhütung GmbH (międzynarodowa jednostka rzeczoznawcza określająca standardy w dziedzinie bezpieczeństwa – norma VdS 2106) oraz wytyczne ubezpieczycieli Comité européen des assurances (Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli – norma CEA 4044).

Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego mogą zapewniać największą możliwą ochronę tylko wtedy, gdy ich skuteczność została potwierdzona przez niezależną instytucję, w ramach zrozumiałych i powtarzalnych testów ogniowych, zgodnych z normami obowiązującymi w całej Europie.

Niestety, nie istnieją bezpośrednio polskie przepisy, które określałyby standardy, jakie muszą spełniać systemy wykrywania i gaszenia iskier, a stosowanie się do obowiązujących w Europie nie jest obligatoryjne.

Na rynku pojawiło się więc wiele firm oferujących instalacje wykrywania i gaszenia iskier, które z powodu ich nieprawidłowej konfiguracji, są takimi systemami jedynie z nazwy. Żadna instytucja certyfikująca nie potwierdziła ich skuteczności i instalowanie ich w zakładach produkcyjnych jest błędem, gdyż w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, firmy ubezpieczeniowe mają podstawę by nie wypłacać odszkodowania.

Fire Service Systems

Ponadto istotne jest, aby producent i instalator systemu podlegali regularnej kontroli jakości przeprowadzanej przez audytorów zewnętrznych. Należy również zwrócić szczególną uwagę na konserwację i kontrolę instalacji, gdyż tylko przeglądy przeprowadzane przez autoryzowaną firmę gwarantują, że zainstalowane systemy przeciwpożarowe są zawsze gotowe do użycia.

Nie ma jednego, uniwersalnego detektora, który mógłby zabezpieczyć cały proces produkcyjny. W zależności od zastosowanych w detektorach elementów optoelektronicznych, wykazują one większą lub mniejszą czułość na określoną długość fali promieniowania. Zawsze, jeśli „coś” jest do wszystkiego, oznacza to, że trzeba było pójść na kompromis. A w przypadku zabezpieczenia przeciwpożarowego i zapobieganiu wybuchom nie ma miejsca na kompromisy!

W skrócie, jeden detektor podczerwieni nie może pokrywać całego zakresu temperatur, ponieważ cząstki o różnych temperaturach emitują promieniowanie o różnych długościach fal, od światła widzialnego do dalekiej podczerwieni.

Kontrola potencjałów zapłonu jest możliwa tylko przy użyciu odpowiedniego detektora. T&B ma czujniki dedykowane do monitorowania każdego zagrożenia pożarowego, wykrywają one „czarne gorące cząstki”, zarzewia oraz iskry, a ich minimalna czułość jest dziesięciokrotnie wyższa niż zaleca norma VdS. Aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich obszarów produkcyjnych, oferujemy różne typy detektorów. Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają profil produkcji, a koncepcja zabezpieczenia jest dedykowana dla danego klienta, tak aby system wykrywania i gaszenia iskier był jak najbardziej optymalny.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Robert Burdecki, Fire Service Systems s.c.
Zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE