Eurodeputowani za usunięciem barier dot. biometanu w transporcie

Europosłowie chcą większego wykorzystania biometanu w transporcie. Żądają usunięcia barier we wdrażaniu zrównoważonych paliw zapewniających dekarbonizację transportu.

Warsztaty biogazowe

Eurodeputowani z różnych grup politycznych [1] podpisali petycję, w której zwrócili się do Komisji Europejskiej o usunięcie barier we wdrażaniu zrównoważonych paliw i technologii w transporcie. Ma to nastąpić poprzez przegląd obecnego podejścia do pomiaru emisji CO2 z samochodów. Nowoczesne paliwa w połączeniu ze zwiększonym udziałem zielonej energii elektrycznej, zapewnią szybką dekarbonizację sektora transportu. Rozwój czystej mobilności będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Sektor musi zmniejszyć swoje emisje o 90 proc. do 2050 r. Jednocześnie musi być konkurencyjnym.

Obecne normy emisji CO2 promują rozwój ekologicznej energii elektrycznej, ale utrudniają wdrażanie innych zrównoważonych paliw i pojazdów.

Aby osiągnąć ten cel, UE potrzebuje obecnie dostępnych konkurencyjnych cenowo paliw i technologii. Biometan należy do najbardziej obiecujących paliw alternatywnych: umożliwia redukcję emisji już w krótkim okresie i do 2030 r., a jego produkcja sprzyja wdrożeniu biogospodarki o obiegu zamkniętym. Jeśli weźmie się pod uwagę emisje „od studni do kół”, biometan jest wyraźnie jednym z paliw transportowych o najmniejszej emisji [2] . Podejście to uwzględnia wszystkie cykle produkcji i użytkowania pojazdów w porównaniu z obecną normą, która mierzy tylko emisje z rury wydechowej.

Przyjęcie takiego podejścia zapewniłoby uznanie wielu korzyści dla środowiska płynących z biometanu jako paliwa transportowego. W „Strategii UE na rzecz integracji systemu energetycznego” ogłoszono w zeszłym roku „możliwości dalszego ukierunkowanego wsparcia w celu przyspieszenia rozwoju rynku biopaliw i biogazów” . Jednak uwzględnienie wyłącznie emisji z rury wydechowej w celu pomiaru wpływu pojazdów transportowych na środowisko utrudni rozwój zrównoważonych paliw, nie będzie go wspierać. Poza tym, jak dotąd, podejście to nie prowadziło do redukcji emisji z transportu.

Biometan należy do najbardziej obiecujących paliw alternatywnych umożliwiających dekarbonizację transportu w szybki i konkurencyjny pod względem kosztów sposób, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Podejście dot. „rury wydechowej” mierzy tylko część wytwarzanych emisji, w porównaniu z podejściem „od studni do koła”, które zapewnia oszacowanie emisji wytwarzanych przez cały okres eksploatacji pojazdu. Konsekwentnie obowiązujące przepisy zniechęcają producentów pojazdów do opracowywania i oferowania samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi (ICE), które są obecnie najbardziej rozpowszechnioną technologią. Zamiast wstrzymywać produkcję ICE, mogliby zachować technologię i po prostu zastąpić olej napędowy lub benzynę biometanem. Ponadto prawodawstwo to utrudnia państwom członkowskim, które prowadzą prawdziwie neutralną technologicznie politykę transportową, wspieranie paliw zrównoważonych jako części przyszłego koszyka paliw.

Aby zapewnić prawdziwą integrację sektora energetycznego, rozpowszechnianie odnawialnej energii elektrycznej powinno być połączone ze zwiększaniem skali zrównoważonych paliw. E-mobilność i ogólna elektryfikacja naszych społeczeństw będą gwałtownie wzrastać w Europie w ciągu najbliższych dziesięcioleci, ale nie możemy zapominać, że energia elektryczna, podobnie jak gaz, jest przyjazna dla środowiska tylko wtedy, gdy pochodzi ze źródeł odnawialnych. Decyzje polityczne powinny zachęcać do wdrażania i rozwoju wszystkich czystych technologii, a można to zapewnić jedynie przy nastawieniu neutralnym pod względem technologii.

Jedną z największych zalet mobilności biometanu jest obecna dostępność infrastruktury niezbędnej do konkurencyjnego kosztowo i szybkiego rozmieszczenia zrównoważonych pojazdów i paliw bez konieczności znacznych inwestycji. Udział biometanu w miksie gazowym sektora transportu UE rośnie w całej Europie i według NGVA Europe stanowi obecnie 18 proc. miksu gazowego, osiągając 50 proc. w Niemczech, 59 proc. w Finlandii i 95 proc. w Szwecji.

Oczekuje się, że europejska produkcja biogazu i jego ulepszonej postaci, biometanu, wzrośnie co najmniej dwukrotnie do 2030 r. , Z prawie 200 TWh obecnie do około 370–390 TWh, według różnych badań [3] . Gdyby wdrożyć 117 TWh w sektorze transportu i oszacować całkowite zużycie floty gazu na około 300 TWh, udział biometanu w miksie gazowym sektora transportowego mógłby wzrosnąć do około 40 proc.. Doprowadziłoby to do znacznych redukcji emisji już do 2030 r.

Oczekuje się, że w czerwcu Komisja Europejska zaproponuje rewizję norm CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Posłowie do PE, którzy wspólnie podpisali tę petycję, wzywają organ wykonawczy UE do rozważenia emisji w całym łańcuchu produkcyjnym paliw wraz ze zmianą krytycznych fragmentów prawodawstwa UE, które umożliwią pełne wdrożenie zrównoważonych paliw i pojazdów: normy emisji CO2 w przypadku nowych pojazdów – taksonomia dotycząca zrównoważonego finansowania i ekologicznych pojazdów.

Warsztaty biogazowe

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jakop Dalunde (Szwecja – Grupa Zieloni / EFA i członek Komisji Transportu): „Nie osiągniemy neutralności węglowej bez dekarbonizacji sektora transportu. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na odnawialne i wolne od paliw kopalnych rozwiązania, konieczne jest pełne wdrożenie wszystkich zrównoważonych paliw i technologii, w tym biometanu ”.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala (Finlandia – grupa Zieloni / EFA): „ Biometan należy uznać za jeden z ważnych środków umożliwiających osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych UE na 2030 r. W transporcie. Jego emisje są bardzo niskie, gdy mierzy się je w całym cyklu życia, od studni do koła. W kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym biometan daje jeszcze więcej korzyści, gdy jest wytwarzany z odpadów lub pozostałości. Wzywamy Komisję Europejską do zaprzestania karania biometanu i przyjęcia prawdziwie neutralnego technologicznie podejścia ”.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Henna Virkkunen (Finlandia – grupa PPE i członkini Komisji Transportu): „Musimy aktywnie łączyć wszystkie możliwe alternatywy dostępne w celu ograniczenia emisji w transporcie. Biopaliwa odnawialne są jedną z łatwo dostępnych alternatyw, które można łączyć z istniejącą flotą samochodową. Różne rodzaje zrównoważonych biopaliw mają do odegrania ważną rolę, zwłaszcza w transporcie drogowym w krótkim i średnim okresie ”.

 

 

[1] Lista posłów do PE podpisujących petycję : Franc Bogovič, Europejska Partia Ludowa / Słowenia; Jakop Dalunde, Zieloni / Szwecja; Heidi Hautala, Zieloni / Finlandia; Pär Holmgren, Zieloni / Szwecja; Elsi Katainen, Renew Europe / Finlandia; Miapetra Kumpula-Natri, Grupa S&D / Finlandia; Mauri Pekkarinen, Renew Europe / Finlandia; Anne Sander, Europejska Partia Ludowa / Francja; Massimiliano Salini, EPP / Włochy; Henna Virkkunen, Europejska Partia Ludowa / Finlandia; Emma Wiesner, Renew Europe / Szwecja.

[2] https://www.europeanbiogas.eu/acknowledging-the-full-potential-of-biomethane-as-transport-fuel/

[3] https://www.europeanbiogas.eu/eba-statistical-report-2020/

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: EBA
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem