Mieszkańcy Suwałk już niedługo będą się cieszyć ciepłem z odnawialnych źródeł energii. Instalację do spalania biomasy w systemie „pod klucz” buduje w konsorcjum firma Energika.

Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp.j. to rodzinna firma działająca w branży energetyki cieplnej i zawodowej od ponad 30 lat. Szybki, przemyślany rozwój zapewnił firmie rozpoznawalną markę w całej Europie. Energika jest liderem rynku pod względem wydajności oferowanych kotłów oraz turbin, a także budowy nowych oraz modernizacji już istniejących kotłowni czy też elektrociepłowni. W swoim portfolio firma posiada ponad 200 zrealizowanych inwestycji.

Reklama

– Nasze działania cechuje pełna odpowiedzialność za pracę, co przejawia się terminową realizacją. Obecnie zbliżamy się do zakończenia jednej z naszych inwestycji EPC („pod klucz”) w Suwałkach. Mieszkańcy tego miasta już niedługo będą cieszyć się ciepłem z odnawialnych źródeł energii (OZE) – mówi Ewelina Szamałek-Garcarek, dyrektor ds. realizacji kontraktów w Energika Sp.j.

Inwestycja w PEC Suwałki

Ciepłownia Główna w Suwałkach została przekazana do eksploatacji w 1986 r. i jest największym źródłem ciepła dla miasta. W Ciepłowni zainstalowane są trzy kotły typu WR-25, przebudowane w latach 2001-2003. Uruchomiony w październiku 2008 r. kocioł parowy OR-35 tworzy z wymiennikiem podturbinowym o mocy 22 MW i przeciwprężną turbiną parową blok kogeneracyjny.

Turbina połączona jest z generatorem synchronicznym o mocy elektrycznej 9 MVA. Para po przejściu przez turbinę oddaje ciepło w wymienniku podturbinowym. Następnie dostarczane jest ono do sieci ciepłowniczej, jako ciepło użytkowe.

Produkcja energii elektrycznej bloku energetycznego w ok. 10 proc. wykorzystywana jest na potrzeby własne, a w pozostałych ok. 90 proc. sprzedawana jest do sieci za pośrednictwem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Biomasa będzie ogrzewać miasto

Głównym założeniem inwestycyjnym była budowa instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach, składającej się z dwóch nowych kotłów wodnych o mocy nominalnej 2 x 12,5 MW każdy, zlokalizowanej w odrębnym budynku wraz z instalacją podawania paliwa, instalacją odprowadzenia żużla i popiołu, instalacją oczyszczania spalin, kominem, magazynem paliwa oraz innymi urządzeniami pomocniczymi gwarantującymi kompletność inwestycji.

– Zamówienie realizujemy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym jesteśmy odpowiedzialni również za wszelkie niezbędne decyzje administracyjne – mówi Ewelina Szamałek-Garcarek.

Głównym założeniem ciepłowni biomasowej jest pokrycie zapotrzebowania na ciepło dla klientów PEC w Suwałkach przez co najmniej 2000 godzin w roku. Realizację cechuje wysokosprawna produkcja ciepła, w której zachowano wszelkie standardy ochrony środowiska określone przez aktualne normy.

Barlinek też jest „zielony”

– Inna ciekawą realizowaną ostatnio przez nas inwestycją była budowa bloku trigeneracyjnego wykorzystującego w procesie spalania odpady poprodukcyjne. Temat realizowany był w firmie Barlinek Sp. z o.o. – dodaje E. Szamałek – Garcarek. – Budowa alternatywnego źródła energii elektrycznej stanowi źródło energii przemysłowej, a jako paliwo wykorzystywana jest biomasa w postaci zrębki drzewnej.

Instalacja w zakładzie Barlinek produkuje jednocześnie energię elektryczną (5,8MWe) i ciepło (25,68MWt) na potrzeby użytkowe procesów technologicznych. Alternatywny blok ogranicza wpływ na środowisko (pył ≤30mg/Nm3; NOx ≤300mg/Nm3; SOx ≤200mg/Nm3).

Powstające odpady biomasowe w procesie produkcyjnym zostają efektywnie wykorzystane, dostarczając ciepło nie tylko do zakładu, ale również energię elektryczną wykorzystywaną na własne potrzeby. Przebudowa i rozbudowa dotychczasowej kotłowni przyczyniła się do zmniejszenia energochłonności krajowego systemu elektroenergetycznego w wyniku obniżenia strat przesyłu i transformacji energii.

Ciekawym rozwiązaniem, które zostało zastosowane jest wykorzystanie letniej nadwyżki ciepła w chillerach absorbcyjnych (3,8MW) do produkcji chłodu i kondycjonowania powietrza na halach produkcyjnych.

Barlinek – elektrociepłownia na biomasę:

Powstała instalacja średniorocznie produkuje ok. 45 407 MWh energii elektrycznej przy napięciu 15 kV. Średnioroczna produkcja energii cieplnej to ok. 455 574,09 GJ przy temperaturze wody technologicznej 130/100. Sprawność sumaryczna układu wytwórczego to 84 proc. Zużycie biomasy jest na poziomie  89 265 m3, przy czym przyjęta kaloryczność biomasy wynosi ok. 9,42 MJ/kg.

https://www.facebook.com/1643323069295935/videos/279721216267461/

 

Mimo ograniczonej dostępności przestrzeni na zakładzie, realizacja przebiegła bez przeszkód i z jak najmniejszą kolizyjnością dla pracy zakładu. Pomiary gwarancyjne potwierdziły spełnienie parametrów gwarantowanych.

– Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Znajdują się w niej m.in. turbozespoły oraz kotły parowe i wodne na biomasę o wydajności powyżej 5 MWt. Każdy projekt opracowujemy indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Gwarantujemy wysoką jakość, rzetelność i terminowość – zachęca Ewelina Szamałek-Garcarek. – Mamy energię, która nas nakręca!

KONTAKT:

Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Sp.j.

  • ul. Kwiatowa 11, Zasutowo; 62-330 Nekla
  • tel.: (61) 435-40-40
  • fax: (61) 437-25-00
  • e-mail: biuro@energika.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Materiał promocyjny

Zdjęcia i filmy : Energika

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE