Instalacje na biomasę pomogą zapobiegać pożarom?

Instalacje na biomasę pomogą zapobiegać pożarom? Komisja Europejska zaaprobowała założenia programu wspierającego instalacje na biomasę zlokalizowane w pobliżu terenów leśnych w Portugalii. System wsparcia w postaci taryfy feed-in premium oraz taryfy środowiskowej jest adresowany do nowych  elektrociepłowni kogeneracyjnych, które będą zasilane biomasą drzewną. Warunkiem otrzymania wsparcia jest  położenie obiektów w pobliżu lasów i terenów leśnych, które będą źródłem surowca. Ma to minimalizować…

czytaj więcej »

Oto mapa instalacji zasilanych biomasą. Sprawdź!

Ile instalacji produkujących energię elektryczną i cieplną jest zasilana biomasą? Jaką biomasę spalają? Jakie przedsiębiorstwa planują wybudować bloki biomasowe i które są w trakcie budowy? Oto mapa instalacji zasilanych biomasą! Tu znajdziesz odpowiedzi. I dlatego sprawdź koniecznie!     CZERWONY - Elektrownie i elektrociepłownie spalające biomasę ŻÓŁTY - Ciepłownie spalające biomasę NIEBIESKI - Planowane lub budowane instalacje spalające biomasę ZIELONY - Dostawcy…

czytaj więcej »