Energetyczne wykorzystanie biomasy w ciepłowniach miejskich

Jak się ma energetyczne wykorzystanie biomasy? Na to pytanie odpowiedzi szukali dziennikarze ekologiczni podczas wyjazdu studyjnego po Mazurach, organizowanego przez NFOŚiGW. Odwiedzili przedsiębiorstwa, które dzięki wsparciu, przeszły modernizację i są jednymi z najbardziej ekologicznych w kraju. Są to miejskie ciepłownie i oczyszczalnia ścieków.

Płońsk, Nidzica, Działdowo – co łączy te miasta? W Płońsku i Nidzicy już zmodernizowano funkcjonowanie zakładów ciepłowniczych w wyniku czego obecnie do odbiorców płynie ciepło z biomasy. W Działdowie podobna inwestycja dopiero się zaczyna. Natomiast w Iławie w ramach projektu ” Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Iława” zmodernizowano  oczyszczalnię ścieków w zakresie przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

– Oczyszczalnia przyjmuje 6 tys. m sześciennych ścieków na dobę, w tym 30 proc. to ścieki z zakładów drobiarskich i przerobu mięsa drobiowego – mówi Piotr Kowalski, kierownik zakładu. – Do 2006 roku produkowany przez nas biogaz był spalany na pochodni. Od 2007 roku zaczęliśmy wykorzystywać go do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Jesteśmy samowystarczalnym zakładem, jeśli chodzi o energię cieplną. Podobnie jest z energią elektryczną – jesteśmy samowystarczalni aż w 98 proc. – podkreśla z dumą P. Kowalski.

Ważną kwestią jest także wykorzystanie osadów, które suszone są w dwóch halach z wykorzystaniem przede wszystkim energii słonecznej, a które trafiają m.in. na pola jako nawóz pod uprawy zbóż.

W Płońsku w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności i dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” powstała m.in. ciepłownia na biomasę.

– Obecnie już 80 proc. energii w sieci pochodzi z OZE – mówi Dariusz Marczewski, Prezes Zarządu PEC Płońsk.

Obecny system ciepłowniczy Płońska to jedno źródło ciepła, w którym zainstalowano:

  •   – kocioł parowy OS-14 opalany biomasą o mocy 12,5 MWt
  •   – kocioł WRm-15 opalany miałem węglowym
  •   – kocioł WR-7EM opalany miałem węglowym
  •   – turbinę przeciwprężną synchroniczną o mocy 2,08 MWe (zima)
  •   – turbinę przeciwprężną asynchroniczną o mocy 200 kWe (lato)

Sieci cieplne i przyłącza mają długość 20.250 mb., a węzłów ciepłowniczych jest 156 szt.

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy w ramach umowy z NFOŚiGW sfinansowało budynek kotłowni, budynek składu opału, dostawę i montaż technologii kotłowni – kotłowni o mocy 2,5 MW i 5 MW oraz kondensator spalin wraz z kominem, przyłącza, instalacje elektryczne i aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę i in.

W wyniku realizacji inwestycji aż 86,3 proc. energii w systemie ciepłowniczym Nidzicy pochodzi z biomasy (zrębków drzewnych, odpadów leśnych i tartacznych).

Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz Paweł Łazicki, wiceprezes Zarządu PUGK, zgodnie twierdzą, że przed laty decydując się na modernizację zakładu dużo ryzykowali. Ale jak czas pokazał, przewidzieli też, że cena węgla wzrośnie. Dzięki ich determinacji dziś Nidzica może pochwalić się nowoczesną ciepłownią i tym, że ceny ciepła utrzymane są na stałym poziomie.

Wkrótce podobną, nowoczesną ciepłownią pochwalić się będzie mogło Działdowo. Stanie tu  kocioł opalany biomasą o mocy 5,1 MW wraz z ekonomizerem suchym. W piątek (10.05.2019r.) podpisano umowę z firmą wykonawczą.

W ramach wyjazdu studyjnego organizowanego przez NFOŚiGW odwiedziliśmy także olsztyńską jednostkę Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, która w ramach Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza wykonuje jego badania i pomiary m.in. w automatycznych stacjach w Elblągu, Giżycku i Olsztynie.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa w internecie

Źródło: Redakcja Magazynu Biomasa

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

This post is also available in: polski