Enea Operator przebuduje sieci, by przyłączać OZE

Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu. Ma on zwiększyć potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z OZE. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Projekt otrzyma 41 proc. dofinansowania.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe. Konieczna jest też przebudowa ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania do sieci Enei Operator nowych odnawialnych źródeł energii.

– Warto wspomnieć, że oprócz zwiększenia potencjału przyłączenia źródeł odnawialnych do naszej sieci, efektem projektu będzie również unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy się atrakcyjność regionu – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Projekt obejmie znaczną część województwa lubuskiego – łącznie 24 gminy. Realizacja inwestycji odbywać się będzie się w ramach dwóch zadań obejmujących północną oraz południową część województwa.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu o nazwie „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enei Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego” wynosi 36 mln zł. Dlatego uzyskane dofinansowanie wyniosło 15 mln zł.

Umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Lubuskiego jest już 25 umową o dofinansowanie projektów inwestycyjnych Enei Operator w obecnej perspektywie budżetowej UE, zwiększając łączną pulę ich wartości do 455 mln zł nakładów i blisko 270 mln zł dotacji.

Źródło: Enea Operator