Enea Operator przebuduje sieci, by przyłączać OZE

oświadczenie energetyczne

Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu. Ma on zwiększyć potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z OZE. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Projekt otrzyma 41 proc. dofinansowania. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia na kablowe. Konieczna jest też przebudowa ośmiu stacji transformujących średnie napięcie na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania do sieci…

czytaj więcej »