Coraz więcej mikroinstalacji OZE

mikroinstalacje

W ubiegłym roku produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE wzrosła w naszym kraju dwukrotnie – wskazuje najnowszy raport URE. Z czego wynika popularność tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych?

Mikroinstalacje – wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym

Rosnąca świadomość Polaków na temat zmian klimatycznych, a także coraz bardziej aktywne poszukiwanie możliwości zaoszczędzenia na rachunkach za energię elektryczną, przekładają się na wzrost zainteresowania konsumentów produkcją energii z własnych, ekologicznych źródeł. Z przydomowych instalacji produkuje się energię na własny użytek, a nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych.

Rozwój energetyki w skali mikro, przede wszystkim tej prosumenckiej, nie wyhamował podczas pandemii. Najnowszy przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki raport, zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2022 r., pokazuje ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2021 roku.


Czytaj też: 6. Kongres Biometanu – zobacz program wydarzenia!


Na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW, przy czym 99% z nich pochodziło z fotowoltaiki. W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii.

– Dane prezentowane w naszym najnowszym raporcie jednoznacznie wskazują, że generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie. Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. Jednak wprowadzenie takiej mocy mikroinstalacji do systemu elektroenergetycznego wymaga pilnego dostosowania infrastruktury sieciowej – zauważa Rafał Gawin, prezes URE

Rys. 1. Przyrost liczby mikroinstalacji w latach 2018–2022 w podziale na instalacje prosumenckie i nie-prosumenckie.
mikroinstalacje
źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Rys. 2. Przyrost mocy zainstalowanej w mikoinstalacjach OZE w latach 2018-2022 ogółem (w GW).
mikroinstalacje
źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Rys.3. Ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnych przez mikroinstalacje w latach 2018-2022 w podziale na instalacje prosumenckie i nie-prosumenckie.
mikroinstalacje
źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: Urząd Regulacji Energetyki

This post is also available in: polski