Wyrównanie obejmie okres od 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Ciepłownie mogą złożyć wniosek, by pozyskać środki.

Reklama

Ciepłownie z wyrównaniem

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego. Chodzi o ustalenie jednakowego dokumentu dla przedsiębiorstw ciepłowniczych mających obowiązek stosowania maksymalnej ceny dostawy ciepła.


Czytaj też: Biogazownia rozwiąże problem odorów w oczyszczalni ścieków w Obornikach


Jak zaznaczono w OSR projektu „konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze zmiany do ustawy wprowadzonej art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. poz. 2760)”.

Nowelizacja ustanowiła mechanizm wypłaty świadczenia wyrównawczego dla sprzedawców ciepła z tytułu stosowania przez nich w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, obniżonej ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną oraz ceny nośnika ciepła lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło ustalonych z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Wzór wniosku

Wzór wniosku dotyczący świadczenia wyrównawczego zawiera informacje identyfikujące podmiot ubiegający się o wypłatę świadczenia wyrównawczego (oznaczenie podmiotu i jego siedziby, NIP, adres, nr rachunku bankowego) oraz m. in. informacje dotyczące rekompensat uzyskanych w odniesieniu do danego okresu miesięcznego bezpośrednio od podmiotu wypłacającego, przypadających na odbiorców ciepła obsługiwanych przez danego sprzedawcę oraz kwot (obniżek) otrzymanych w odniesieniu do danego okresu miesięcznego od wytwórców ciepła w związku ze stosowaniem w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.


Czytaj też: Uchwały antysmogowe – kiedy wymienić kocioł?


Wzór wniosku zawiera ponadto informacje na temat ilości sprzedanego ciepła, zamówionej mocy cieplnej i nośnika ciepła w danym systemie ciepłowniczym ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła, zamówionej mocy cieplnej i nośnika ciepła odbiorcom w podziale na poszczególne miesięczne okresy rozliczeniowe dla danego systemu ciepłowniczego, wnioskowaną wysokość świadczenia wyrównawczego dla danego systemu ciepłowniczego oraz wnioskowaną łączną wysokość świadczenia wyrównawczego.

Wzór dostępny pod adresem: link.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: RCL

Źródło: PAP

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE