Borne Sulinowo zainwestowało ponad 23 mln zł w wybudowanie kotłowni miejskiej na biomasę pochodzącą od lokalnych dostawców. Ciepło z dwóch nowych kotłów dociera do mieszkańców już od grudnia 2019 r.

Dotychczas lokalny system ciepłowniczy w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) składał się z kotłowni wyposażonej w urządzenia o łącznej mocy 12,6 MW. W jej ramach pracowały trzy kotły na biomasę oraz dwa kotły na olej opałowy.

Reklama

Ciepłownia na biomasę

Przeprowadzona analiza zarówno pracy samej kotłowni, jak i sieci ciepłowniczej wykazała konieczność pilnej modernizacji. Niepokój budziły zły stan techniczny urządzeń, a w związku z tym także ich mała sprawność. Nie bez znaczenia był też fakt, że dymiąca kotłownia zlokalizowana jest wśród bloków mieszkalnych. Stąd pomysł i projekt pt. „Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci” zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie.


REKLAMA


Głównym celem projektu było zwiększenie produkcji energii z biomasy. Realizację inwestycji rozpoczęto w czerwcu 2019 r., a zakończono 30 listopada 2019 r. Powierzchnia terenu przeznaczonego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wyniosła ok. 3000 m². Nowo wybudowana kotłownia, na którą składają się dwa kotły o mocach 1,1 MW i 3 MW. Wytwarza i dystrybuuje ciepło do większości lokali mieszkalnych w mieście.

Modernizacja – co zrobiono?

Jej modernizacja objęła także wymianę systemów gaśniczego, alarmowego, urządzeń do usuwania dymów i gazów, w ramach projektu zrealizowano także budowę ekonomizera kondensacyjnego o mocy 0,8 MW i automatycznego podajnika, magazynu zrębki (wiata i składowisko), pomieszczeń socjalnych oraz konstrukcję komina o wysokości 30 m. Ponadto wybudowano również sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych o długości ok. 905,25 m, łączącą nową kotłownię z istniejącą siecią zasilającą odbiorców. Nie bez znaczenia dla gospodarki gminy jest fakt, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie zaopatrywane jest w biomasę od lokalnych dostawców.


REKLAMA


Całkowity koszt realizacji tego projektu to ok. 24 mln złotych. Przedsiębiorstwo na realizację przedsięwzięcia otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych w kwocie 4 770 389,95 zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w kwocie 14 130 462,00 zł. Korzyści z uruchomienia nowej instalacji w Bornem Sulinowie to przede wszystkim zwiększenie zdolności wytwarzania dodatkowej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych do 4,90 MWt.

Cele modernizacji kotłowni PUK w Bornem Sulinowie:

  • zastosowanie biomasy jako paliwa w kotłach energetycznych, skutkujące ograniczeniem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w stosunku np. do innych paliw stałych (węgla),
  • wyposażenie systemu odprowadzania spalin z kotłów w urządzenie odpylające – multicyklon o sprawności ogólnej 85 proc.,
  • zastosowanie ekonomizera kondensacyjnego dodatkowo ograniczającego ilość cząstek stałych w spalinach odprowadzanych do układu odpylania,
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza poprzez emitor (komin) o wysokości 30 m, zapewniający odpowiednie rozpraszanie zanieczyszczeń,
  • odpowiednią organizację ruchu pojazdów po terenie zakładu, prowadzącą do skrócenia drogi manewrowej pojazdów, a co za tym idzie – zmniejszenia emisji spalin z silników pojazdów.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Beata Klimczak, Artykuł powstał we współpracy z PUK w Bornem Sulinowie
Zdjęcie: PUK w Bornem Sulinowie
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE