Ciepło z biomasy. Elektrociepłownia w Płońsku to przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa, które już kilkanaście lat temu postawiło na odnawialne źródło energii, jakim jest biomasa. Dostarcza ją kilka firm z terenu do 100 km od miasta. Obecnie 80 proc. mieszkańców Płońska korzysta z „zielonego” ciepła.

PEC w Płońsku do 1997 roku funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe. 31 grudnia tego roku gmina miasta Płońsk powołała do życia spółkę prawa handlowego. W 2005 r. zarząd spółki podjął decyzję o gruntownej modernizacji systemu ciepłowniczego miasta. Postanowiono wybudować układ, który w skojarzeniu produkowałby energię elektryczną i cieplną w oparciu o spalanie biomasy oraz zmodernizować układ przesyłania i dystrybucji
energii cieplnej.

Reklama

Pierwsza zmiana z laurem

Rewolucja ciepłownicza w Płońsku zaczęła się więc w 2007 roku, kiedy ciepłownia została zamieniona na elektrociepłownię opalaną ekologiczną biomasą. Całkowity koszt tej inwestycji (bez kosztów obsługi inwestycyjnej oraz kosztów likwidacji środków trwałych) wyniósł 33 625 000 zł. Skorzystano wówczas z dotacji z Eko Funduszu. Sięgała ona 33,5 proc. (11 300 000 zł). Kredytu udzielił także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego wysokość to 53 proc. (17 825 000 zł).

Pozostałe środki pokrywające 13,5 proc. kosztów (4 618 000 zł) to środki własne miasta. Za tę inwestycję w 2007 roku EC Płońsk została wyróżniona światową nagrodą Energy Globe.

Poprawa sprawności i efektywności

W latach 2017-2018 przeprowadzona została dwuetapowa modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

 

Dariusz Marczewski, prezes zarządu PEC Płońsk:

 

Wartość inwestycji wyniosła: 13 830 354 zł. Wykonanie jej możliwe było dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10 059 200 zł. Resztę stanowiły środki własne. W ramach inwestycji wybudowano pierwszy w Polsce
kocioł wodny WR – 7 EM opalany miałem węglowym.


Ciepło z biomasy i wiele więcej w Magazynie Biomasa.

Kliknij i sprawdź!


Wybudowano wówczas również nowatorską (jedną z pierwszych tego typu w Polsce) instalację odsiarczania spalin dla kotłów węglowych. (Proces redukcji siarki następuje na filtrach workowych instalacji odpylania spalin. Reagentem jest kwaśny węglan sodu.) Instalacja pozwala na dotrzymanie norm emisji dwutlenku siarki (400 mg/Nm3), które w Polsce będą obowiązywać od 2025 r.

– Kocioł wykorzystywany jest rezerwowo w celu produkcji ciepłej wody użytkowej latem i w szczytowym okresie zimowym – mówi Dariusz Marczewski, prezes zarządu PEC Płońsk.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo! Sprawdź:

Tekst i zdjęcie: Beata Klimczak
materiał powstał podczas wyjazdu studyjnego, organizowanego przez NFOŚiGW

Chcesz być na bieżąco z branżą? Dlatego czytaj nas na magazynbiomasa.pl!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE