Certyfikacja biomasy gwarancją wiarygodności

Certyfikacja biomasy

Czy certyfikacja biomasy może być gwarancją wiarygodności? Energetyka zawodowa i ciepłownictwo od lat dyktują swoim kontrahentom – dostawcom biomasy – warunki współpracy. Wydarzenia z kilku ostatnich lat pokazały, że na rynku nie będzie miejsca dla nieuczciwych graczy. Jakość paliwa to gwarancja właściwej pracy zakładów energetycznych i ciepłowniczych, a dla jej dostawców – stałego kontraktu.

Jeszcze kilka lat temu sytuacja na rynku wyglądała tak, że cenę biomasy dyktowali duzi odbiorcy, kształtując ją w oparciu o własne możliwości – bez realnego skorelowania tych cen z poziomem opłacalności produkcji i dostępnością surowca. To był też czas, w którym powstawały miejskie ciepłownie na biomasę. Rosła siła nabywcza rynku, który przeprowadził naturalną selekcję dostawców biomasy.


Wszystko, co musisz wiedzieć o biomasie. Kliknij i sprawdź!


Nie bez znaczenia dla funkcjonowania branży były różnego formatu afery, które dotyczyły dostaw i jakości surowca do zakładów. Wystarczy wspomnieć wydarzenia sprzed dwóch lat i sprzed roku, gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do 10 firm w całej Polsce, podejrzewając je o nieprawidłowości przy obrocie biomasą na szkodę ENEA S.A. Ta sprawa miała swój początek w 2012 roku.

Natomiast zaledwie kilka tygodni temu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wystosował akt oskarżenia wobec 53 osób podejrzanych o udział w tzw. korupcji menadżerskiej przy dostawach biomasy do ZE Dolna Odra.

Dlaczego certyfikacja biomasy jest niezbędna?

W wyniku rozwoju rynku biomasy i jej wykorzystania na cele energetyczne zrodziła się konieczność jej weryfikacji. W 2009 roku pojawiła się unijna Dyrektywa RED, która jako pierwsza wskazała konieczność kontroli biopaliw oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Niezbędne okazało się wprowadzenie systemu należytej staranności (SNS), który obejmuje zarówno producentów biomasy, jej dystrybutorów, jak i producenta końcowego – jednostkę wytwórczą. Podstawą jego funkcjonowania jest KSUB – Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy, który powstał przy konsultacji z Urzędem Regulacji Energetyki.


Sprawdź również, co wiemy o biomasie agro. Kliknij!


System ten wymaga, by firmy – ogniwa łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne – prowadziły działalność zgodnie z obowiązującym prawem, krajowym i unijnym. Nabywcy biomasy mają tym samym pewność, że paliwo nie pochodzi z pełnowartościowego drewna, nie jest zanieczyszczone, a jego pozyskanie i produkcja są pod stałą kontrolą.

Certyfikat SNS oparty na KSUB wskazuje, że dana firma jest rzetelna i gwarantuje transparentność produkcji i dostaw, co podlega systematycznej weryfikacji na podstawie dokumentacji i audytów. Jego posiadanie poświadcza wiarygodność przedsiębiorstwa. Celem stworzenia SNS było usprawnienie procedury wydawania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przy użyciu biomasy na cele energetyczne.

Systemy certyfikacji

System V-Bioss INiG to notyfikowany przez Komisję Europejską System weryfikacji pochodzenia biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Certyfikacji podlega cały łańcuch dostaw biomasy. Zakres certyfikacji obejmuje: miejsce powstawania odpadów i pozostałości pierwotnego producenta drewna, uprawę roślin energetycznych, importera biomasy, pierwszego skupującego producenta paliwa biomasowego, producenta biopłynów, producenta biogazu/biogazu rolniczego, pośrednika z magazynowaniem biomasy, pośrednika bez magazynowania biomasy, importera biomasy, wytwórcę energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w Magazynie Biomasa (str. 56). Sprawdź poniżej:

Tekst: Oprac. Redakcja
Zdjęcie: Shutterstock
Całe wydanie znajdziesz tutaj.

This post is also available in: polski