Od połowy 2016 r. realizowany jest projekt pt. „Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą  mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniami  otrzymywanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni”,  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Biostrateg (BIOSTRATEG2/297310/13/NCBiR/2016).

Wykonawcą projektu jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (lider  konsorcjum), Krajowa Spółka Cukrowa S.A. „Polski Cukier” (partner przemysłowy), Instytut Chemii Przemysłowej  im. Ignacego Mościckiego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN i Politechnika Łódzka.

Reklama

W ramach prac grantowych na terenie Cukrowni Dobrzelin (KSC S.A.) trwa modernizacja oczyszczalni ścieków, do  której trafiają wody spławiakowe z transportu buraków i ścieki z cukrowni.

Modernizacja ta ma na  celu wykorzystanie metanu produkowanego w części beztlenowej oczyszczalni ścieków na pokrycie potrzeb  energetycznych obiektu.

Produkowany biogaz jest biogazem rolniczym. Projekt wychodzi naprzeciw dyrektywie  unijnej, zgodnie z którą w Polsce w roku 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii  brutto ma wynosić 15 proc.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: dr hab. Anna Sikora, prof. IBB PAN

Zdjęcie: KSC S.A.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE