Komu w Polsce potrzebny jest biometan: które sektory skorzystają na nim najbardziej i dlaczego? Oto opinie naszych ekspertów!

Reklama

Piotr Kaczmarek

Dyrektor, Członek Zarządu Fiorentini Polska

Wydaje się, że największym beneficjentem biometanu może i powinien być sektor transportu, w szczególności ciężki transport drogowy. Sektor ten wg danych Europejskiej Agencji Środowiska z 2019 r., odpowiada za około 25% emisji CO2 w Unii Europejskiej, z czego transport drogowy generuje ponad 70% emisji. W Polsce transport drogowy jest bardzo znaczącym sektorem gospodarki. W naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 300 tys. ciężarówek, które świadczą usługi transportowe nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Skroplony (bioLNG) bądź sprężony (bioCNG) biometan może być stosowany wprost jako paliwo do samochodów zastępując skroplony (LNG) lub sprężony (CNG) gaz ziemny.

Pojazdy oraz cała infrastruktura logistyczna nie wymagają żadnej modyfikacji, a sieć stacji tankowania stale się powiększa. Wg danych Polskiej Platformy LNG i bioLNG obecnie w Polsce działają 24 stacje tankowania LNG i 46 stacji tankowania CNG. Dodatkowo tym samym paliwem mogą być również zasilane autobusy miejskie.


Dr Lech Wojciechowski

Kierownik zespołu badań i strategii DUON

Biometan potrzebny jest właściwie wszystkim branżom. Zarówno zawodowa produkcja energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców miast, jak i produkcja energii w najróżniejszych formach na potrzeby zakładów przemysłowych mogą z powodzeniem wykorzystywać biometan do dekarbonizacji swoich procesów i zwiększenia konkurencyjności.

Jeśli mówimy o najlepszych kierunkach wykorzystania biometanu, to są to wszystkie aplikacje trudno poddające się elektryfikacji. Mowa tu przede wszystkim o takich zastosowaniach, gdzie ostatecznym produktem jest np. wysokotemperaturowe ciepło w postaci pary technologicznej pod ciśnieniem lub bezpośredniego płomienia – w takich miejscach zastosowanie rozwiązań opartych na energii elektrycznej nie sprawdza się, bo albo nie jest w stanie wygenerować wymaganych temperatur, albo nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Możemy tu wymienić przemysł spożywczy, huty szkła, piekarnie. Wszędzie tam przedsiębiorcy spotykają się z coraz wyższymi wymaganiami dotyczącymi emisyjności ostatecznego produktu i muszą podejmować decyzje dotyczące zmiany zasilania, co przy zmianie medium zawsze wiąże się ze sporymi inwestycjami w posiadaną infrastrukturę energetyczną. Mając szansę na zastosowanie biometanu, firmy te mogłyby obniżyć swój ślad węglowy bez konieczności inwestowania w nowe źródło, o ile dziś korzystają z gazu ziemnego.


Stanisław Lamczyk

Poseł na Sejm RP, Członek Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Biometan może być wykorzystywany w różnych sektorach polskiej gospodarki. Po pierwsze – do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, co jest szczególnie korzystne dla obszarów oddalonych od głównych sieci gazowych i energetycznych. Jest to również sposób na dywersyfikację źródeł energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Po drugie, w transporcie – jako ekologiczne paliwo będące atrakcyjną alternatywą dla paliw kopalnych. Po trzecie, w rolnictwie biometan można wykorzystać do napędzania maszyn rolniczych oraz do ogrzewania szklarni, co jest szczególnie istotne w kontekście samowystarczalności energetycznej gospodarstw. Ponadto, proces produkcji biometanu generuje poferment, który może być używany jako wartościowy nawóz naturalny, zwiększający żyzność gleb. Biometanu mogą także używać fabryki i zakłady przemysłowe jako źródła energii do procesów produkcyjnych, ogrzewania oraz wytwarzania pary wodnej.

Rozwój sektora biometanu w Polsce może zatem przynieść korzyści nie tylko ekonomiczne, ale także środowiskowe, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju.


Adam Stępień

Dyrektor Generalny Krajowa Izba Biopaliw

Można wskazać, że to sektor transportu jest tym, który potencjalnie może najbardziej skorzystać na rozwoju biometanu, ponieważ potrzeby dekarbonizacyjne wynikające z dyrektywy RED III są tu postawione niezwykle ambitnie. Z kolei praktycznych opcji technologicznych, w szczególności w obszarze biopaliw zaawansowanych, jest niewiele i wydają się one znacznie trudniejsze.

Z drugiej strony niskoemisyjny gaz, a w przypadku biometanu potencjalnie wręcz o ujemnym śladzie węglowym, to niezwykle atrakcyjna opcja dla sektorów przemysłowych objętych ETS, ponieważ już niedługo zaczną się kurczyć bezpłatne uprawnienia do emisji. Wówczas efektywna redukcja na poziomie produkcyjnym – czy to poprzez zwiększenie efektywności procesowej czy właśnie odnawialne źródła energii i ciepła – będą kluczem do zachowania konkurencyjności.

Oczywiście, aby to było możliwe biometan musi zostać nie tylko wyprodukowany, ale też dostarczony do odpowiednich miejsc, a o jego atrakcyjności będą decydować łącznie koszty jego pozyskania na rynku oraz jego charakterystyka środowiskowa.

A skoro mowa już o ETS, to warto wspomnieć, że reforma systemu zasadniczo rozszerza nie tylko zakres branżowy, ale i skalę przedsięwzięć objętych mechanizmem handlu emisjami, co właściwie sprowadza dyskusję na temat sektorów zainteresowanych biometanem praktycznie do grona wszystkich odbiorów przemysłowych gazu ziemnego.


Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE