Biomasa leśna a bioróżnorodność

petycja przeciw eksportowi drewna

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka w rozmowie z posłami do Parlamentu Europejskiego podkreślił, że w leśnictwo odgrywa coraz większą rolę w polityce unijnej. Kwestie leśnictwa stają się coraz bardziej istotne w polityce europejskiej, zwłaszcza w kontekście ochrony bioróżnorodności oraz wyzwań klimatycznych.

Strategia leśna

Od wielu miesięcy Ministerstwo Klimatu i Środowiska bierze aktywny udział w unijnej dyskusji oraz konkretnych pracach dotyczących kształtu Strategii leśnej, wdrażania Strategii bioróżnorodności, także dotyczących planowanej zmiany Rozporządzenia LULUCF, Dyrektywy OZE w kontekście biomasy leśnej, czy też taksonomii. Na spotkaniu przybliżono więc problematykę polskiego leśnictwa i gospodarki leśnej w kontekście polityki unijnej.

– Z punktu widzenia polskiego leśnictwa i gospodarki leśnej, bardzo ważne są dla mnie kwestie dotyczące Strategii leśnej, zmiany Rozporządzenia LULUCF oraz zmiany Dyrektywy OZE w kontekście biomasy leśnej.  Trzeba też pamiętać o tzw. taksonomii, która także wpływa na leśnictwo i gospodarkę leśną. W kraju intensywnie pracujemy nad tymi zagadnieniami od wielu miesięcy – powiedział wiceminister Edward Siarka. -Zmiana Rozporządzenia LULUCF w sposób istotny będzie ingerować w leśnictwo w Polsce, ale także w polski sektor rolny. Połączenie leśnictwa i rolnictwa w systemie rozliczania emisjii pochłaniania (AFOLU) generuje liczne wyzwania i wymaga czasu na wdrożenie – mówił.

Wykorzystanie biomasy leśnej do realizacji celów UE

Proponowane w zmienianej Dyrektywie OZE zaostrzenie kryteriów zrównoważonej biomasy leśnej może mieć decydujący wpływ na wykorzystanie drewna jako surowca energetycznego. Dla Polski problematyczne jest obniżenie progu dla instalacji zobowiązanych do użytkowania biomasy spełniającej kryteria „zrównoważoności” z 20 MW do 5 MW, czy też wprowadzenie  kaskadowego wykorzystania biomasy.  Wykorzystanie biomasy leśnej do realizacji celów UE na rzecz promowania energii ze źródeł odnawialnych, ma bardzo duże znacznie nie tylko dla Polski, ale także pozostałych państw o znacznej lesistości.

– Czekaliśmy na nową Strategię leśną, ponieważ należymy do państwo znacznej lesistości – mamy prawie 30% zalesionej powierzchni kraju, w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił wzrost zasobów drzewnych o około 50%, przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni chronionych oraz przy zachowaniu ogólnodostępnego charakteru lasu– podkreślił wiceminister.


Czytaj także: List koalicji ministrów w sprawie nowej Strategii Leśnej UE


Bioróżnorodność najbogatsza w Europie

W Polsce średniorocznie przybywa ok. 30 tys. ha lasów. Bioróżnorodność w naszym kraju, głównie na obszarach leśnych, oceniana jest przez instytucje międzynarodowe jako jedna z najbogatszych w Europie. Mamy ponad 100-letnią tradycję zrównoważonej gospodarki leśnej. Sektor leśny i drzewny, w którym pracuje ok 460 tys. osób,  dostarcza ok. 2,7% PKB.

Wielofunkcyjna gospodarka leśna

Jak podkreślił wiceminister Siarka, proponowana przez UE strategia leśna, nie wykazuje w pełnym stopniu zrozumienia dla wielofunkcyjnej gospodarki leśnej łączącej potrzeby środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze i w zasadzie ogranicza znaczenie lasów do realizacji celów przyrodniczych i klimatycznych. Zapowiedziana modyfikacja, na korzyść aspektów przyrodniczych, definicji zrównoważonej gospodarki leśnej, spowoduje zachwianie równowagi pomiędzy jej elementami.

Minister,  wymieniając wątpliwości dotyczące Strategii leśnej, zapewnił że Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie aktywnie promować polskie stanowisko w tej sprawie w Unii Europejskiej.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zdjęcie: B. Klimczak

This post is also available in: polski

bem