Biomasa jako stabilizator i filar transformacji energetycznej

biomasa

Dynamicznie zmieniające się warunki na rynku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na świecie spowodowały, że dotychczasowe plany transformacji energetycznej w Polsce muszą ulec zmianie. Zastanowić się należy czy zmierzają w racjonalnie uzasadnionym kierunku pod względem bezpieczeństwa energetycznego, kosztowym, a także społecznym.

Ostatnie informacje dotyczące aktualizacji strategii energetycznej przewidują istotne zwiększenie nakładów na OZE i energetykę jądrową,
mające na celu relatywną obniżkę cen wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W docelowym 2040 r. produkcja energii ma wynieść 243,6 TWh, z czego paliwa kopalne będą miały udział 23,3% (55,8 TWh), natomiast 187,8 TWh powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym źródła zależne od pogody powinny dostarczyć aż 44% (106,8 TWh).

Założenia te są bardziej realistyczne od poprzednich planów, ale wzbudzają nadal wiele wątpliwości. Przede wszystkim należy dążyć do tego, aby krajowy system energetyczny był samowystarczalny, stabilny i dyspozycyjny przez cały rok. Ewentualne zakupy interwencyjne powinny być ograniczane do minimum i mieć miejsce w przypadkach awaryjnych.

Biomasa i wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 3.04. br. wynika, że współczynnik wykorzystania zainstalowanych mocy CF (capacity factor) dla LFW (lądowe farmy wiatrowe) będzie wynosił ok. 20%, dla MFW (morskie farmy wiatrowe) ok. 28%, dla PV ok. 7,5%. Przyjmując dla elektrowni gazowych CF ok. 55%, dla elektrowni węglowych ok. 70%, biomasowych 80%, to z przewidywanych ilości energii wynika, że w 2040 r. moc zainstalowana będzie wynosić:

  • biomasa – ok. 2 GW,
  • elektrownie gazowe – ok. 7 GW,
  • elektrownie węglowe – ok. 3 GW.

Problem jednak mogą stanowić źródła gazowe i węglowe z powodu opłat ETS. Na źródła gazowe będą one obowiązywać od roku 2035, a na węglowe – aż do końca ich eksploatacji. Obecnie szacuje się, że po roku 2030 ich cena przekroczy 100 euro/t, co sprawi, że energia z nich będzie najprawdopodobniej najdroższa.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Klaudiusz Gołombek / Politechnika Śląska
Jerzy Majcher, MJ Doradztwo Energetyczne, Józef Sołtys / PTH Intermark

Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski