Biologiczne metody przetwarzania odpadów? Ilość i różnorodność odpadów wzrasta z każdym rokiem. Ze względu na swoje właściwości odpady mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Mogą też być wartościowym surowcem w procesach recyklingu oraz odzysku. Spośród wszystkich odpadów, specjalną rolę pełnią te ulegające biodegradacji, zwłaszcza bioodpady. Omawiana grupa zajmuje pierwsze miejsce w całym strumieniu odpadów komunalnych.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Odpady ulegające biodegradacji powstają również w procesach związanych z działalnością rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu. Z tego względu ich zagospodarowanie powinno być prowadzone w sposób rozsądny, tak aby nie tylko było to bezpieczne dla środowiska i człowieka, ale również przyniosło liczne korzyści środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.

Reklama

Odpady ulegające biodegradacji

Produkcja odpadów jest związana z człowiekiem od zawsze, jednak temu zagadnieniu nigdy nie nadawano tak dużego znaczenia jak teraz. Zgodne z prawem, gospodarowanie odpadami stanowi zdecydowanie jedno z największych wyzwań w zakresie ograniczenia globalnych zmian zachodzących w biosferze.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., odpady ulegające biodegradacji definiowane są jako te, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Omawiane odpady stanowią liczną grupę, w której wymienić można wiele substratów takich jak popsute owoce i warzywa, niejadalne części roślin i zwierząt, odpady żywnościowe, czy trawa. Ich ilość i różnorodność jest jednak znacznie większa.

Kompost czy biogaz?

Ze względu na wysoką zawartość wody w większości odpadów ulegających biodegradacji, nie jest wskazane przetwarzanie ich w procesach termicznych takich jak np. spalanie czy zgazowanie. Dzięki ich specyficznym właściwościom zaleca się, aby przetwarzać je w procesach biologicznych, czyli kompostowaniu oraz fermentacji metanowej.

Substraty: W każdym z tych dwóch procesów można przetworzyć prawie wszystkie odpady ulegające biodegradacji. Wyjątkiem będzie np. brak możliwości biodegradacji w procesie fermentacji metanowej odpadów związanych z pozyskiwaniem i obróbką drewna. Do najpopularniejszych substratów wykorzystywanych w procesie fermentacji metanowej zalicza się nawozy naturalne (gnojowica i obornik), odpady pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, czy osady ściekowe.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE