Biogazownia może się opłacać? W poniższym rozdziale RAPORTU jest zaprezentowana uproszczona analiza wrażliwości instalacji biogazowej, ułatwiająca odpowiedź na pytanie: Jak zmiany istotnych parametrów finansowych wpłyną na kluczowe wskaźniki analizy?


Reklama

ZAŁOŻENIA:

1. ENERGETYCZNE

Podstawą do przeprowadzenia analiz energetycznych jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakimi ilościami energii dysponujemy? W przypadku analiz dotyczących biogazowni, jest to wprost uzależnione od ilości i jakości biogazu (przede wszystkim procentowego udziału metanu w objętości biogazu) jako źródła energii uzyskiwanej w procesie kogeneracji.

Analizy energetyczne oraz procedury obliczeń substratów zostały wykonane na podstawie metodyki zawartej w podręczniku: „Kierunki Rozwoju Ekoenergetyki w Polskim Rolnictwie”, monografia pod redakcją naukową prof. dr. hab. inż. Jacka Dacha i dr. hab. inż. Roberta Szulca.

2. EKONOMICZNE

Analizę opłacalności poszczególnych działań przeprowadzono przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flows) dla okresu 15 lat. Jest to metoda najbardziej znana i uznana z katalogu metod oceny inwestycji. Jako wskaźniki decyzyjne przyjęto teraźniejszą wartość netto (NPV) oraz zdyskontowany okres zwrotu nakładów (DPBP).


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Wartość zaktualizowana netto (NPV) jest zaliczana do podstawowych kryteriów wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu inwestycyjnego [Wieprow J. 2013]. Obliczana jest jako różnica między sumą zdyskontowanych przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez projekt, a wartością nakładów niezbędnych do jego uruchomienia [Herman M. i in., 2003]. Przyjmuje się, że projekt zostanie zaakceptowany, gdy NPV będzie większa od zera.

Zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (DPBP) jest to czas, w którym zdyskontowane przepływy ieniężne zrównają się ze zdyskontowanymi nakładami inwestycyjnymi [Bartnik R. 2008].

3. PRZYJĘTE PARAMETRY

Każda biogazownia ma inne parametry pracy – przyjęte założenia są tylko poglądowe, mogą się one różnić od rzeczywistości. Założenia stałe służą do wskazania, które parametry przyjęto do obliczeń tak, aby uwypuklić wpływ parametrów zmiennych, na wynik ekonomiczny całej inwestycji.

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W RAPORCIE PONIŻEJ

2022 Biogaz w Polsce raport magazynbiomasa

2022 Raport Biogaz w Polsce

Pobierz raport za darmo

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: dr inż. Marek Kolasiński, Sweco Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE