Warunki beztlenowe sprawiają, że w procesie fermentacji metanowej w biogazowni rozkładowi ulega wiele związków, a wyprodukowany w ten sposób biogaz wykorzystywany jest najczęściej do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. W tego typu instalacjach wytwarzany jest dodatkowo poferment. W prawidłowo eksploatowanych biogazowniach jest on bezwonny. Przy wykorzystaniu nawozowym poprawia strukturę gleby, zwiększając jej pojemność sorpcyjną.

Reklama

Temat odorowości instalacji biogazowych jest najczęściej jako pierwszy poruszany przez lokalną społeczność. Problemy dotyczące ewentualnych odorów wynikać mogą przede wszystkim z braku odpowiedniej wiedzy technologicznej związanej z procesami przygotowania substratu, prowadzeniem procesu fermentacji metanowej oraz zagospodarowania pofermentu. Na podstawie badań własnych autorów oraz publikacji naukowych, dokonano oceny i analizy tematyki odorowości w kontekście funkcjonowania biogazowni.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Biogazownia śmierdzi?

Pierwszym aspektem jest więc proces dostawy substratów np. obornika czy odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i ich odpowiedniego przygotowania. Nowoczesne biogazownie funkcjonują w taki sposób, że czas składowania ograniczony jest do minimum, lub nawet substraty bezpośrednio trafiają do procesu, bez składowania. Każdy rodzaj biomasy ulega w sposób naturalny procesom rozkładu.

W wyniku tych procesów dochodzi do licznych emisji gazowych, zarówno tych nieprzyjemnych związków, jak i cennego metanu. Niekontrolowane emisje wpływają na spadek wydajności biogazowej surowców. Z tego względu w interesie pracowników biogazowni jest dostarczanie substratów do komory fermentacyjnej w jak najkrótszym czasie. Analizując dalsze procesy zachodzące w hermetycznych reaktorach, z punktu widzenia technologicznego nie jest możliwe powstawanie w tym miejscu emisji wydostających się poza komorę. Odpowiednio długi czas przebywania wsadu w zamkniętych zbiornikach pozwala na prawie całkowite odgazowanie wsadu, co w dalszym etapie wpływa na praktyczną bezodorowość pofermentu, którego frakcja płynna, w nowo projektowanych instalacjach składowana jest w zamkniętych zbiornikach.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Tekst:

  • mgr inż. Mateusz Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Prof. dr hab. inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE