Biogaz w oczyszczalniach ścieków. Jak to dzisiaj wygląda?

Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Mimo, iż gospodarka biogazowa w oczyszczalniach ścieków (OŚ) oferuje szereg pozytywnych efektów o wymiarze środowiskowym, energetycznym oraz ekonomicznym, Polska wydaje się nie w pełni wykorzystywać ten potencjał. Jakie są korzyści z produkcji biogazu w OŚ i czego potrzeba, aby rozwinąć krajowe biogazownie oczyszczalniane?


REKLAMA


Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Biogaz w oczyszczalniach ścieków a gospodarka o obiegu zamkniętym Osady ściekowe (pozostałość procesu biologicznego oczyszczania ścieków), stanowią odpad wymagający dalszego przetworzenia w celu eliminacji organizmów patogennych oraz redukcji emisji uciążliwych zapachów.

Sprawdzonym i stosowanym w praktyce procesem postępowania z osadami ściekowymi jest mezofilna fermentacja metanowa, która pozwala na ich biologiczną stabilizację, a także oferuje dodatkową korzyść w postaci emisji biogazu, który może zostać spożytkowany  na cele energetyczne (Krupa 2015).

Biogaz powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych1 cechuje się relatywnie stabilną zawartością metanu, co przekłada się na względnie wysoką wartość opałową w porównaniu do biogazu pochodzenia rolniczego lub składowiskowego.

Rodzaj i skład substratu

Jednocześnie warto zaznaczyć, że skład każdego z typów biogazu mocno zależy m.in. od rodzaju i składu chemicznego substratów (odczyn pH, stosunek C/N), obecności inhibitorów, czasu retencji oraz odpowiedniego mieszania. Z uwagi na obecność siarkowodoru, biogaz w oczyszczalniach ścieków poddawany jest odsiarczaniu, zazwyczaj z udziałem rudy darniowej.

W kontekście powyższego warto nadmienić, iż gospodarka biogazowa w oczyszczalniach ścieków może być postrzegana jako element wpisujący się w unijną koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), gdyż pozwala na zagospodarowanie odpadu (osady ściekowe) przy jednoczesnym odzysku energii, redukując tym samym konieczność stosowania mniej pożądanych sposobów postępowania z odpadami poprzez składowanie.

Cały materiał przeczytasz w Raporcie – biogaz w Polsce. Pobierz za darmo:

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

This post is also available in: polski