Biogaz w oczyszczalniach ścieków. Jak to dzisiaj wygląda?

Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Mimo, iż gospodarka biogazowa w oczyszczalniach ścieków (OŚ) oferuje szereg pozytywnych efektów o wymiarze środowiskowym, energetycznym oraz ekonomicznym, Polska wydaje się nie w pełni wykorzystywać ten potencjał. Jakie są korzyści z produkcji biogazu w OŚ i czego potrzeba, aby rozwinąć krajowe biogazownie oczyszczalniane? REKLAMA Biogaz w oczyszczalniach ścieków Biogaz w oczyszczalniach ścieków a gospodarka o obiegu zamkniętym Osady ściekowe (pozostałość procesu biologicznego oczyszczania…

czytaj więcej »