Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych

Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych

Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych? Ustawa OZE przewiduje regulacje, z których skorzystać mogą lokalne społeczności na wsiach oraz w małych miejscowościach , wykorzystując do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła biogaz, pozyskany w szczególności z pozostałości upraw rolniczych, oczyszczalni ścieków czy składowisk odpad ów. Zakładając klaster energii lub spółdzielnię energetyczną, członkowie tych grup mogą zyskać samowystarczalność energetyczną.

Biogaz w klastrach energii

Pojęcie klastra energii zostało zdefiniowane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 261, dalej ustawa OZE).

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem dotyczącym wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej na obszarze działania tego klastra. Reprezentantem klastra jest koordynator, którym może zostać powołana w tym celu spółdzielnia, fundacja lub wskazany w porozumieniu dowolny jego członek.

Kto może zostać członkiem klastra?

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Obszar działania KLASTRA

Klaster energii realizuje swoją działalność wyłącznie w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Zatem nie może wykorzystywać do swojej działalności sieci wysokiego napięcia czy też sieci przesyłowej.

Obszar działania klastra może obejmować:

  • obszar działania jednego powiatu, niezależnie od liczby gmin wchodzących w jego skład,
  • lub obszar 5 gmin, niezależnie od ich przynależności do innych powiatów.

Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra. Działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi krajami.

To tylko fragment artykułu…

Cały przeczytasz w raporcie Biogaz w Polsce. Pobierz go za darmo:

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski