Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych

Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych

Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych? Ustawa OZE przewiduje regulacje, z których skorzystać mogą lokalne społeczności na wsiach oraz w małych miejscowościach , wykorzystując do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła biogaz, pozyskany w szczególności z pozostałości upraw rolniczych, oczyszczalni ścieków czy składowisk odpad ów. Zakładając klaster energii lub spółdzielnię energetyczną, członkowie tych grup mogą zyskać samowystarczalność energetyczną. Biogaz w klastrach…

czytaj więcej »