Obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji wprowadzono w Polsce w 2017 roku. Jednak pomimo kilku już lat obowiązywania systemu nie udało się do tej pory wykorzystać energetycznego potencjału zawartego w bioodpadach komunalnych. Instalacji produkujących z nich biogaz wciąż jest w Polsce zbyt mało, a w ciągu ostatnich 4 lat nie powstała żadna nowa.

Reklama

Uwarunkowania formalno-prawne wytwarzania biogazu z odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 grudnia 2016 r. wprowadza obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. jednak z pewnymi odstępstwami. Gminy mają dowolność w określeniu systemu (razem lub osobno) zbierania opadów ogrodowych i kuchennych. Każdy z tych strumieni charakteryzuje się innymi właściwościami oraz diametralnie różnymi potencjałami biogazowymi. Bioodpady kuchenne są wysokouwodnione oraz posiadają wysoki potencjał biogazowy, jednak ich ilość jest zdecydowanie mniejsza, a ich właściwości generujące uciążliwości zapachowe wymagają specjalnego systemu zbierania.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Większość gmin biorąc pod uwagę koszty i niedogodności związane z oddzielnym zbieraniem odpadów kuchennych i ogrodowych decyduje się na łączenie obu rodzajów. W zależności od rodzaju zabudowy i pory roku oraz warunków atmosferycznych, udział poszczególnych strumieni jest zmienny i trudny do określenia. Problemem jest także uzyskanie odpowiedniej czystości surowca. Poza brakiem staranności segregacji u źródła, głównym  zanieczyszczeniem są worki, w których zbierane są te odpady. Aby mogły być one efektywnie wykorzystane w procesie fermentacji muszą być odbierane z odpowiednią częstotliwością i możliwie szybko dostarczane do instalacji.

Zalecane jest zbieranie odpadów w specjalnie przeznaczonych do tego celu kubłach. Poza ograniczeniem uciążliwości związanych ze zbieraniem worków, wentylacja kubłów wstrzymuje także odorogenne procesy beztlenowe. Strumienie odpadów komunalnych służące jako surowiec do wytwarzania biogazu.

Frakcja wydzielona z odpadów komunalnych zmieszanych

Przed wprowadzeniem selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji powstało w Polsce kilka instalacji fermentacji odpadów komunalnych. Strumieniem wejściowym do nich był odpowiednio przygotowany strumień odpadów wydzielony z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Są to instalacje fermentacji suchej, poziomej lub pionowej, ciągłej, termofilowej. Istnieją także dwie instalacje perkolacyjne działające w technologii okresowej. Wybudowane zostały w Suchym Lesie oraz w Wólce Rokickiej koło Lubartowa. W tym przypadku pofermentat w postaci frakcji ciekłej oraz stałej ze względu na znaczną ilość niemożliwych do usunięcia zanieczyszczeń posiada status odpadu i nie może być wykorzystany do celów nawozowych.

W związku z malejącym udziałem biofrakcji w odpadach zmieszanych, brakiem możliwości wytwarzania środków nawozowych z pofermentu, a także brakiem możliwości uznania tego procesu za recykling organiczny, działanie takich instalacji sukcesywnie traci rację bytu. Dodatkowym elementem jest brak zaliczania tego strumienia do wymaganych poziomów recyklingu w ramach procesu R3.

Selektywnie zbierane bioodpady komunalne

Wraz z wdrożeniem selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, a w tym bioodpadów kuchennych, pojawiła się możliwość skierowania do procesu fermentacji tego strumienia odpadów. Poza znacznie mniejszą zawartością odpadów inertnych w tym strumieniu oraz dużą zawartością odpadów o wyższym potencjale biogazowym, proces ten daje możliwość wytwarzania produktów o właściwościach nawozowych zarówno w postaci ciekłej jak i stałej.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w raporcie Biogaz w Polsce. Pobierz za darmo:

RAPORT BIOGAZ W POLSCE 2022 – POBIERZ ZA DARMO!

2022 Biogaz w Polsce raport magazynbiomasa

2022 Raport Biogaz w Polsce

Pobierz raport za darmo

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

 

Tekst i zdjęcie: Piotr Szewczyk, ZUOK „Orli Staw”, Rada RIPOK
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE