Biogaz jest niezawodnym, odnawialnym nośnikiem energii, przez co w znaczącym stopniu wpływa na osiągnięcie celu UE, jakim jest redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 r. Bioenergy Europe wraz z European Biogas Association opublikowały najnowszą edycję raportu dotyczącego aktualnego stanu sektora biogazu i biometanu.

Reklama

Raport Statystyczny Biogaz 2022

5 lipca firma Bioenergy Europe we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Biogazu (EBA) opublikowała Raport Statystyczny Biogaz 2022. Raport zagłębia się w najnowsze trendy konsumpcji i produkcji biogazu w Europie. Towarzyszący mu dokument strategiczny przedstawia najistotniejsze zalecenia legislacyjne, mające na celu promowanie sektora biogazu, jako kluczowego gracza w transformacji energetycznej UE.

Dynamika wzrostu rynku biogazu w latach 2019-2020 osiągała poziom 4%.  Jednak, według najnowszych danych, UE nadal w dużym stopniu opiera się na gazie kopalnym. Najnowsze trendy wskazują na stały wzrost zużycia gazu ziemnego od 2014 r.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce


Konieczna radykalna zmiana

W 2020 r. ilość gazu ziemnego była 22 razy większa niż ilość zużytego biogazu. Odkrycia te wzywają do radykalnej zmiany w projektowaniu polityki i inwestycjach, w celu promowania alternatywnych źródeł odnawialnych, takich jak biogaz i biometan, oferujące stabilny i opłacalny substytut paliw kopalnych.

Potencjał biogazu i biometanu został również dostrzeżony w planie RePowerEU – odpowiedzi Komisji Europejskiej na zakłócenie rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Zgodnie ze strategią, Europa musi nie tylko skorygować obrany kierunek, aby do 2050 r. stać się neutralna dla klimatu, ale musi także zakończyć import od nierzetelnych partnerów.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, rosnące ceny energii i większe ambicje UE dotyczące odejścia od paliw kopalnych, bioenergię jako całość należy uznać za jedno z kluczowych rozwiązań w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE i promowania sprawiedliwej transformacji.

Biogaz to wszechstronne paliwo odnawialne

Biogaz to wszechstronne paliwo odnawialne, które można wykorzystać do dekarbonizacji ciepła lub energii elektrycznej. Po uzdatnieniu do biometanu może być również wtłaczany do istniejącej sieci gazowej lub wykorzystywany jako ekologiczne paliwo w transporcie.

Zrównoważona produkcja biogazu zmniejsza również emisje z odpadów, metanu z obornika oraz ogranicza zależność od nawozów mineralnych. Ten aspekt ma dziś szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę ostatnie niedobory nawozów i wzrost cen.

Zmiana paliw kopalnych na biogaz pomoże zaoszczędzić do 240% emisji gazów cieplarnianych, a biometan do 202%. Wynika to stąd, że silne gazy cieplarniane, takie jak metan, które byłyby emitowane w wyniku niekontrolowanej fermentacji odpadów organicznych i pozostałości rolniczych, zostały wyeliminowane. Odpady i rolnictwo to obecnie dwa najważniejsze źródła emisji metanu.


Raport Biogaz w Polsce 2022. Pobierz i czytaj za darmo!


W ciągu 5 lat produkcja biometanu wzrosła ponad dwukrotnie

Produkcja biometanu wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat, a w zeszłym roku rosła w tempie 25% w skali rocznej. Aby osiągnąć cel 35 mld m3 przedstawiony w Planie RePowerEU, w ciągu najbliższych ośmiu lat powinno rozpocząć działalność 5.000 nowych elektrowni, a roczny wzrost powinien osiągnąć poziom 28%. Należy zrobić więcej, aby promować zużycie biogazu i biometanu jako uzupełnienie odnawialnej energii elektrycznej.

Od 2023 r. obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów

Surowce wykorzystywane do produkcji biogazu różnią się znacznie w zależności od kraju. Nowe zakłady coraz częściej wykorzystują obornik i inne pozostałości, odpady spożywcze, ścieki i osady ściekowe.

Od 2023 r. UE wprowadzi obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów, co zwiększy ilość odpadów spożywczych dostępnych do wytwarzania biogazu. Państwa członkowskie muszą jak najszybciej wdrożyć selektywną zbiórkę bioodpadów i wzmocnić swoje strategie ukierunkowane na odzysk energii i materiałów podczas przetwarzania odpadów. Strumienie odpadów wyższej jakości pozwolą na zwiększenie obiegu zamkniętego w biogospodarce, przynosząc korzyści środowiskowe i społeczno-gospodarcze.

Wszystkie polityki UE powinny być dostosowane do pakietu Fit for 55, aby w równym stopniu promować wszystkie zrównoważone paliwa i ich odpowiednią infrastrukturę” – mówi Jean-Marc Jossart, sekretarz generalny Bioenergy Europe.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: komunikat prasowy Bioenergy Europe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE