Urząd Regulacji Energetyki zakończył testy Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Konieczne są zmiany w jej funkcjonowaniu. 

Reklama

URE przeprowadziło 3 fazowe testy publiczne aplikacji, odpowiadającej stanowi prawnemu obowiązującemu do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925).

Z oczywistych względów na dzień zamawiania, wyceny oraz prowadzenia prac koncepcyjnych IPA, URE nie mogło przewidzieć rozwiązań wprowadzonych do ustawy o odnawialnych źródłach energii w czerwcu 2016 r. – informuje Justyna Pawlińska, Starszy specjalista ds. Komunikacji Społecznej Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Regulacji Energetyki. – W trakcie testów użytkownicy mieli okazję zapoznać się z funkcjami tworzenia konta użytkownika, składania wniosków i deklaracji oraz przetestować udział w aukcjach symulacyjnych. Testy przebiegły bez zastrzeżeń.

Łącznie we wszystkich aukcjach wytwórcy złożyli 28 ofert na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem aplikacji do brzmienia obowiązujących przepisów, przy czym pełna funkcjonalność aplikacji zostanie osiągnięta dopiero w 2017 r.

Źródło: reo.pl

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE