Kolejne aukcje dla biogazowni już we wrześniu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił termin kolejnych aukcji dla instalacji OZE. We wszystkich 4, które odbędą się we wrześniu i październiku, mogą wziąć udział właściciele istniejących biogazowni składowiskowych, oczyszczalnianych i rolniczych. Aukcje odbędą się w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać…

czytaj więcej »

URE: aukcje dla instalacji OZE jeszcze w tym roku

Wytwórcy energii z OZE zamierzający przystąpić do przyszłorocznych aukcji powinni przyśpieszyć proces zakładania kont i rejestracji instalacji na Internetowej Platformie Aukcyjnej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że pierwsze aukcje odbędą się jeszcze przed końcem tego roku. Urząd Regulacji Energetyki ogłosił termin przeprowadzenia pierwszych sesji aukcji OZE.Przeprowadzone zostaną 30 grudnia, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016…

czytaj więcej »

Aukcje OZE: konieczne modyfikacje platformy IPA

Urząd Regulacji Energetyki zakończył testy Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Konieczne są zmiany w jej funkcjonowaniu.  URE przeprowadziło 3 fazowe testy publiczne aplikacji, odpowiadającej stanowi prawnemu obowiązującemu do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925). - Z oczywistych względów…

czytaj więcej »