Z najnowszego raportu firmy Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne wynika, że w połowie 2016 r. mieliśmy w kraju około 230 MW w biogazie.

Reklama

Krajowy Plan Działań (KPD) do 2020 roku zakłada funkcjonowanie instalacji o łącznej mocy 750 MW. Realizacja tego celu wiązać się musi z powstaniem około 700-800 biogazowni rolniczych – wskazuje Bio Alinas motywując to faktem, iż dalsze możliwości rozwoju elektrowni na biogaz składowiskowy z oczyszczalni ścieków są ograniczone.

W rejestrze biogazowni rolniczych Prezesa Agencji Rynku Rolnego znajdują się 92 instalacje o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej około 100 MWe. W bazie Bio Alians jest 570 projektów (95 to istniejące biogazownie o mocy około 103 MWe,  w tym 3 „nierolnicze”).  Większość tych projektów znajduje się na różnym poziomie zaawansowania, ale są to głównie projekty sprzed 2012. Ponad 200 ma już decyzje środowiskowe, ale kilkadziesiąt jest w ogóle nieaktywna.

Źródło: gramwzielone.pl

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE