Niebezpieczne odpady, znajdujące się w hali magazynowej w Przylepie (gm. Zielona Góra), będą zlikwidowane. Na ten cel przeznaczone zostanie 43 mln zł. 21 sierpnia 2023 r. w siedzibie MKiŚ podpisano umowę.

Odpady magazynowano od 2012 r. na terenie po zakładach mięsnych. Pierwsze nieprawidłowości wykryto dwa lata później. Od tego czasu podejmowano bezskuteczne próby usunięcia składowiska. Dopiero w 2023 r. udało się zebrać fundusze i rozpoczęto działania.

Reklama

Czytaj również: Aż 96% Polaków segreguje odpady. A Ty?


Likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych

Podczas likwidacji składowiska w Przylepie zostanie usuniętych ok. 4 000 ton odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych przez firmę Awinion. Zadanie to jest traktowane priorytetowo. Ewentualne wypłynięcie toksycznych substancji i ich przedostanie się do pobliskich studni głębinowych mogłoby spowodować zanieczyszczenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150, który zasila miasto Zieloną Górę i okoliczne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa osiem miesięcy i zakończy się 20 kwietnia 2024 r. Usunięciem pozostałych na pogorzelisku odpadów zajmie się firma PROMAROL-PLUS.

Likwidacja nielegalnego składowiska w Przylepie obejmie: wydobycie substancji z pogorzeliska, przeprowadzenie wstępnych badań, przygotowanie odpadów do przewiezienia, transport, a następnie ich unieszkodliwienie np. w procesie ich termicznego przekształcenia. Sfinansowany zostanie także zakup specjalistycznych opakowań oraz beczek stalowych do prawidłowego i bezpiecznego zabezpieczenia przewozu odpadów.

Zmniejszenie wpływu toksycznych substancji na środowisko nastąpi również poprzez realizację innych przedsięwzięć polegających na budowie instalacji termicznego zagospodarowania odpadów.


Czytaj również: Jak prawidłowo segregować odpady komunalne?


Zaostrzone przepisy środowiskowe

W wrześniu 2019 r. zaostrzono przepisy środowiskowe. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek niezwłocznego usunięcia nielegalnie zdeponowanych odpadów niebezpiecznych nie tylko z nieruchomości komunalnych, ale również prywatnych w sytuacji, gdy substancje te stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

– Podnieśliśmy kary i znieśliśmy obowiązek uprzedzania o kontrolach składowisk odpadów. Nowe procedury działają – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Akademia inwestora biogazowego

źródło i zdjęcie: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE