Tylko 4 proc. z nas nie segreguje śmieci. Wyniki badania EKObarometr mogą zadowalać, szczególnie, że są dowodem silnego wzrostu świadmości ekologicznej wśród polskich respondentów. Prawie połowa z nich sortuje odpady, bo chce zrobić coś dobrego dla środowiska.

96% Polaków segreguje śmieci

Od lipca 2017 roku funkcjonuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który zobligował Polaków do lepszego zadbania o segregację śmieci. Przez 6 lat sporo się zmieniło w tym temacie i obecnie aż 96% badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Tylko w ciągu minionego roku zaczęło to robić 12% Polaków, a 69% z nich przyznaje, że przez ostatnie 6 lat segreguje odpady regularnieOkoło 70% badanych dostrzegło, że od momentu wdrożenia ogólnokrajowego systemu segregacji (JSSO) zaczęło częściej sortować śmieci. To pokazuje, że systemowe rozwiązania działają, ale potrzebują czasu na wdrożenie. Zdają się to dostrzegać także Polacy.                 

Reklama
źródło: Akomex

Cena (nie zawsze) czyni cuda

W pytaniu wielokrotnego wyboru o wpływ na decyzję dotyczącą segregacji śmieci, ponad 40% osób przyznało, że chce zrobić coś dobrego dla środowiska. Aż 39% respondentów zauważa, iż segregacja odpadów sprzyja mniejszemu marnowaniu zasobów naturalnych, a 31% ankietowanych segreguje śmieci z obawy o świat, w którym będą żyły ich dzieci i wnuki.  Natomiast 16% Polaków segreguje śmieci ze względu na zachęty finansowe np. niższą cenę wywozu, z kolei 27% Polaków zauważa konieczność dostosowania się do przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Odpady równie chętnie segregują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.


Czytaj też: Z wysypisk na Lubelszczyźnie zniknie 30 tys. ton śmieci rocznie


Polacy chcą dbać o środowisko

– Z dużym optymizmem przyjmuję wyniki przedstawione w raporcie EkoBarometr dotyczące m.in. postaw Polaków wobec segregacji odpadów i ochrony środowiska. Polacy robią to chętnie chcąc zadbać o środowisko naturalne, a tylko nieliczna grupa zwraca uwagę na zachęty finansowe i wynikające z przepisów obowiązki w tym zakresie. – mówi Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex. – Warto podkreślić, że czekają nas kolejne zmiany. Zgodnie z dyrektywami i planami Unii Europejskiej, na producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach prawdopodobnie niebawem zostanie nałożony obowiązek sfinansowania i zorganizowania systemu zbierania oraz recyklingu odpadów po opakowaniach. Co za tym idzie, marki muszą podjąć wspólne działania mające na celu zwiększenie liczby opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu oraz zająć się stopniową eliminacją tworzyw sztucznych w tych opakowaniach, w których jest to możliwe. 

Recykling i GOZ

Według respondentów EKObarometru promowanie recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego jest dla nich kluczowym elementem. Przeprowadzone badanie EKObarometr 2023 pokazuje także, że aż 71% Polaków zastanawia się nad tym, co dzieje się z opakowaniem po zużyciu produktu i czy jest on poddawany recyklingowi. 

Badanie EKObarometr 2023 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków – 1500 osób.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: Akomex

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE