3 mln zł pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji energetycznej otrzyma z NFOŚiGW spółka R.E. Kogeneracja. Zakład już na początku 2019 r. będzie pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Umowa zapewni beneficjentowi uzupełnienie wkładu własnego w realizację inwestycji dofinansowanej wcześniej kwotą ponad 22,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Reklama

Projekt pn. „Rozbudowa kompleksu gorzelnianego przy ulicy Brunatnej w Koninie, obręb Maliniec”, który otrzymał wsparcie finansowe, będzie realizowany przez R.E. Kogeneracja sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Umowę w tej sprawie podpisali 19 lipca: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu R.E. Kogeneracja Zbigniew Krzysztof Szymandera.

W wyniku realizacji projektu firma uzyska możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem biomasy: 4,32 MW. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do poziomu 28 432,24 tony równoważnika CO2/rok. Równolegle zmniejszy się zużycie energii pierwotnej do 103 272,00 GJ/rok. Efekt ekologiczny zostanie potwierdzony do końca stycznia 2020 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 37 mln zł. Spółka otrzyma 3 mln zł pożyczki jako uzupełnienie przyznanej wcześniej dotacji z Funduszu Spójności w wysokości ponad 22,5 mln zł. Dofinansowanie inwestycji niskooprocentowaną pożyczką umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskow ramach I osi priorytetowej.

Na zdjęciu od lewej: Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Artur Michalski, Prezes Zarządu R.E. Kogeneracją – Zbigniew Krzysztof Szymandera, Specjalista Zespołu ds. Kogeneracji i Przesyłu Radosław Bujaśkiewicz Fot. NFOŚiGW/K.Kuczek
Źródło: NFOŚiGW
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE