Ministerstwo Energii przewiduje, że aukcje w 2017 roku pozwolą na powstanie małych (do 1 MW) biogazowi rolniczych o łącznej mocy 70 MW oraz dużych o łącznej mocy 30 MW. Aż dwie trzecie energii odnawialnej pochodzić ma z przewidywalnych źródeł, czyli biomasy i biogazu – wynika z informacji opublikowanych przez portal WysokieNapiecie.pl.

Reklama

Ministerstwo Energii skierowało właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie do konsultacji społecznych. Kto chce wziąć w nich udział musi się spieszyć, bo trwają tylko do 28 listopada. Projekt zakłada, że moc 300 MW powstać ma w niedużych farmach fotowoltaicznych i zaledwie 150 MW w farmach wiatrowych. Najmniejsza moc pochodzić będzie z elektrowni wodnych. Czas wsparcia dla instalacji, które wygrają w aukcjach, określony został na 15 lat. Koszt oszacowano na 13 mld 377 mln 843 tys. 579 zł, co rocznie daje 743 mln 213 tys. 532 zł. Jak informuje WysokieNapiecie.pl za informacjami z ME nie jest to wartość energii, jaka jest planowana do zakupu w drodze aukcji w 2017 r., ale koszt ponoszony przez odbiorców końcowych – czyli różnica między wartością zaoferowaną w aukcji, a średnią ceną energii elektrycznej.

Przyszłoroczne aukcje doprowadzić mają do powstania biogazowi o łącznej mocy 100 MW. Mają to być instalacje produkujące biogaz z odpadów oraz ze ścieków. Wejście rozporządzenia w życie skutkować powinno też inwestycjami w spalarnie biomasy.

W projekcie rozporządzenia wyraźnie podkreślono, że dotychczasowy system wsparcia doprowadził do nadmiernego rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Ministerstwo podkreśla, że kształt rozporządzenia to próba dywersyfikacji OZE w Polsce, czyli dostosowania do zakładanych w KPD wartości poprzez rozwój źródeł w bardziej stabilnych technologiach, co jest „pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci oraz pewności budowania długofalowych strategii rozwoju OZE w Polsce”. Odstępstwem od tej polityki jest chęć zwiększenia rozwoju instalacji fotowoltaicznych, która w czasie opracowywania KPD (lata 2009 – 2010) nie wydawała się perspektywiczna. Jednak spadek kosztów był dużo szybszy od spodziewanego. Dodatkowo PV dostarcza energię elektryczną w szczytowym okresie zapotrzebowania, zwłaszcza w szczycie letnim, co ma zatem istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

A oto najważniejsze informacje dla przedsiębiorców i inwestorów – maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej, sprzedanej w drodze aukcji w 2017 r.:

* dla istniejących instalacji przechodzących do systemu aukcyjnego:

– o łącznej mocy nie większej niż 1 MW, stopniu wykorzystania mocy bez względu na źródło pochodzenia większym niż 3504 MWh/MW/rok – 1 659 047 MWh o wartości 556 174 673 zł;

– o łącznej mocy nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok – 784 122 MWh o wartości 337 458 778 zł;

– o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o stopniu wykorzystania bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok – 10 502 338 MWh o wartości 3 768 589 370 zł;

* dla nowych instalacji poniżej 1 MW wchodzących do systemu aukcyjnego:

– o stopniu wykorzystania mocy bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok – 825 000 MWh o wartości 308 182 262 zł;

– o emisji CO2 jest większej niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok – 540 000 MWh o wartości 299 025 631 zł;

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy – 8 190 000 MWh o wartości 5 280 863 522 zł;

– w innych instalacjach – 4 725 000 MWh o wartości 2 182 908 687 zł

* dla nowych instalacji powyżej 1 MW wchodzących do systemu aukcyjnego:

– o stopniu wykorzystania mocy bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok – 10 500 000 MWh o wartości 5 423 952 758 zł;

– o emisji CO2 nie większej niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok – 540 000 MWh o wartości 305 387 878 zł;

– wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej – 3 510 000 MWh o wartości 2 263 227 224 zł;

– w innych instalacjach 5 175 000 MWh o wartości 1 972 413 921 zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie w następnym dniu po ogłoszeniu, za wyjątkiem przepisów dotyczących klastrów i spółdzielni – które wchodzą w życie od 1 lipca 2017 r.

Źródło: wysokienapięcie.pl

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE