Dopłaty do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku

Dotacje do wymiany kopciuchów

Walka o poprawę jakości powietrza na Dolnym Śląsku trwa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z NFOŚiGW uruchomiło wczoraj program pilotażowy, w ramach którego przyzwane będą dotacje do wymiany kopciuchów dla mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Kongres Biogazu

20 mln zł dla Dolnego Śląska

Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. W ramach programu dostępne będą dotacje do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach wielorodzinnych. Uruchomienie pilotażu nastąpiło 11 października i połączono je z z otwarciem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czystego Powietrza” w Strzegomiu.

– Pilotaż z preferencjami dla budynków umiejscowionych na granicy Polski z Czechami, to nasz wkład w walkę ze smogiem. Poza tym to potwierdzenie dobrej woli współpracy z partnerami zza granicy. Rezultatem naszych działań ma być poprawa efektywności energetycznej łącznie w 60 wielorodzinnych budynkach i 300 lokalach mieszkalnych. Zaplanowany budżet umożliwi wymianę 720 kopciuchów” – mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Już niebawem, bo w 2022 r., resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW planują kolejny ruch. To uruchomienie ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jest on poprzedzony trzema pilotażami: w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

Wyższe dotacje dla mieszkańców gmin graniczących z Czechami

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30. Wśród nich są m.in.: Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.

„Najwyższe dotacje – do 20 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowanie oraz do 30 tys. zł w podwyższonym – przewidzieliśmy w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem wentylacji. Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych” – dodaje prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Cieszę się, że na Dolnym Śląsku możemy zaoferować kompleksową pomoc w zakresie ekologicznych rozwiązań zarówno dla budynków wielorodzinnych, obejmujących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, jak również dla budynków jednorodzinnych, które są priorytetem w ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”. Punkt konsultacyjny w Strzegomiu z pewnością przyczyni się do szerzenia wiedzy i bezpośredniej pomocy mieszkańcom w aplikowaniu o dostępne dofinansowania” – podkreśla Łukasz Kasztelowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Czytaj też: Śląsk górą! Sprawdź ranking gmin w programie „Czyste Powietrze”


Dotacje do wymiany kopciuchów – wspólnoty mieszkaniowe

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe. Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego na Dolnym Śląsku.

Dotacje do wymiany kopciuchów – osoby fizyczne

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać też osoby fizyczne o rocznym dochodzie niższym niż 100 tys. zł.  Chodzi właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja ma 3 progi. Pierwszy – do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda. Może być ona uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji. Drugi próg to dotacja do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji. I trzeci próg – do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

źródło, zdjęcie: NFOŚiGW

This post is also available in: polski

ael