Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi.

Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania tereny zdegradowane przez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

O dofinansowanie – w zależności od przedmiotu projektu – mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Program przewiduje także wsparcie dla beneficjentów (a także podmiotów przez nich upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pod warunkiem realizacji przedsięwzięć z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wnioski należy składać w terminie do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Szczegóły na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/

Zdjęcie: materiały własne

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE