Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych w ciągu trzech lat zmniejszył zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej o ponad połowę w najbardziej energochłonnym obiekcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków. Dzięki najnowszym inwestycjom ZWKiUK możliwe jest osiągnięcie celu, jakim jest samowystarczalność energetyczna.

Wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej

ZWKiUK codziennie produkuje i dostarcza około 3 600 m3 wody pitnej do blisko 30 tys. osób. W tym celu eksploatuje 11 stacji uzdatniania, 33 studnie głębinowe, 10 sieciowych stacji podnoszenia ciśnienia, 5 pośrednich zbiorników magazynowych oraz 140 km sieci wodociągowej. Zakład zajmuje się również odbiorem i oczyszczaniem ścieków z obszaru całej gminy Świebodzin oraz częściowo z przyległych gmin Lubrza i Szczaniec.

Reklama

Zapewnienie odbiorcom ciągłego świadczenia usług na niezawodnym i bezpiecznym poziomie wymaga ponoszenia co roku opłat na poziomie 20 mln zł. Jedną z istotniejszych kwestii jest zakup energii elektrycznej. Niestety od 2022 roku zaobserwować można wzrost kosztów, co przy obecnej polityce taryfowej Wód Polskich staje się coraz trudniejsze do zbilansowania z przychodami ze sprzedaży wody i ścieków.

 


Czytaj również: Bogdanka przechodzi na zieloną stronę?


Inwestycje w fotowoltaikę i kogenerację

ZWKiUK prowadzi szereg intensywnych działań, aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej. W ostatnich latach spółka zrealizowała dwie duże inwestycje w fotowoltaikę i kogenerację.

Gdyby innowacje nie zostały przeprowadzone, przy obowiązujących w tym roku cenach ponoszone koszty wynosiłyby już ok 25% wszystkich opłat.

W 2019 r. średnie roczne zużycie energii elektrycznej przez wszystkie obiekty spółki wynosiło 3 600 MWh. Po wprowadzeniu zmian już w tym roku nie przekroczy 2 100 MWh, będzie więc mniejsze o ponad 40% w stosunku do stanu wyjściowego.

Odpowiednia strategia kluczem do sukcesu

W 2019 roku nowo powołany wówczas zarząd spółki przyjął strategię w zakresie polityki energetycznej zmierzającą do optymalizacji zużycia i obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej. Podjęto następujące działania:

  • przeprowadzono audyt energetyczny polegający na szczegółowej analizie zużycia energii elektrycznej w spółce, celem zidentyfikowania największych źródeł zużycia oraz określenia obszarów, w których można wprowadzić zmiany,
  • obniżono zużycie energii elektrycznej tj. usprawniono działania systemu napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych, zmieniono sposób sterowania pracą dmuchaw, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, a także zwiększono regularność przeprowadzania konserwacji i czyszczenia urządzeń oraz instalacji, co pozwoli na uniknięcie zbędnego zużycia energii,
  • zastosowano systemów sterowania oświetleniem i ogrzewaniem, które pozwoliły na precyzyjne dostosowanie zużycia energii do rzeczywistych potrzeb,
  • zmniejszono straty energii poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego,
  • przeprowadzono szkolenia na temat oszczędzania energii w codziennej pracy,
  • rozpoczęto regularne monitorowanie zużycia energii i porównywanie go z wcześniejszymi wynikami, co pozwoliło na ocenę skuteczności wprowadzanych działań i identyfikację obszarów, które wymagają dalszej optymalizacji,
  • pozyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych na budowę instalacji fotowoltaicznych i kogeneracyjnej.

Czytaj również: Centra przetwarzania danych a ekologia i oszczędzanie energii


Samowystarczalność energetyczna ZWKiUK

Konsekwentna realizacja przyjętej w 2019 roku strategii zmierzającej do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i zmniejszenia kosztów jej zakupu przyniosła bardzo wymierne korzyści. Działania spółki przyniosą tylko w tym roku oszczędności rzędu 1,18 mln zł netto.

ZWKiUK dąży do uzyskania całkowitej samowystarczalności energetycznej. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne projekty, które przybliżą spółkę do celu. Działania będą się koncentrowały wokół możliwości pozyskania kolejnego dofinansowania na odnawialne źródła energii oraz obniżenia energochłonności obiektów.

W planie jest również rozbudowa instalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenie ilości produkowanego biogazu. Spółka będzie także zastępować urządzenia na mniej energochłonne maszyny, a także skupi się na dalszej optymalizacji pracy sprzętów.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: ZWKiUK

zdjęcie: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE