Już za tydzień rozpoczynają się „Warsztaty biogazowe – praktycznie o biogazie”. Szczegółowy program warsztatów, które odbędą się 26 kwietnia 2018 roku w Hotel IOR – Centrum Kongresowe Poznań został podzielony na dwie równoległe sesje tematyczne: biogaz rolniczy, biogaz komunalny.

Reklama

Biogaz Rolniczy

8:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników, kawa

8:30-10:00 – Wizyta studyjna w laboratorium biogazowym Uniwersytetu Przyrodniczego (dla chętnych – wjazd na teren Instytutu Inżynierii Biosystemów od ulicy Szydłowskiej)

10:00 – 10:10 – Maciej Kosiński Biomass Media Group: Otwarcie II Warsztatów Biogazowych

10:10 – 10:30 – Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Referat wprowadzający: Rynek biogazu – potencjał i perspektywy rozwoju

10:30 – 11:30 – Substraty kluczem do opłacalności biogazowni

 • Prof. Jacek Przybył (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Kiszonka kiszonce nie równa czyli jak produkować dobry substrat
 • Mgr inż. Kamil Kozłowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Odpady poubojowe: opłacalny substrat do biogazowni
 • Dr inż. Andrzej Lewicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Optymalizacja substratowa jako kluczowy aspekt opłacalności biogazowni
 • Panel dyskusyjny

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 – Przygotowanie wsadu do biogazowni

 • Dr inż. Maciej Combrzyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): Ekstruzja biomasy i bioodpadów: dobry sposób na przygotowanie i sanitację substratów
 • Dr hab. inż. Agnieszka Wolna-Maruwka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Zastosowanie grzybów Trichoderma do wstępnego rozkładu słomy i zdrewniałego siana pod kątem zastosowania w biogazowni
 • Dariusz Mioduszewski (Elmill): Młyn kawitacyjny jako skuteczny sposób przygotowania substratów
 • Panel dyskusyjny

12:45 – 13:45 – Proces fermentacji

 • Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Dobre i złe rozwiązania w prowadzeniu procesu fermentacji
 • Dr inż. Andrzej Lewicki (UP w Poznaniu): Rola nadzoru technologicznego w zapewnieniu stabilnej produkcji biogazu
 • Dr Grzegorz Piechota (GP Chem) Dodatki wiążące azot i umożliwiające fermentację substratów wysokoazotowych – BIOMM
 • Panel dyskusyjny

13:45– 14:45 – Kogeneracja czy biometan? – sesja wspólna z biogazem komunalnym

 • Inż. Olgierd Masłowski: Prawidłowa eksploatacja silnika kogeneracyjnego – jak obniżyć koszty serwisu
 • Dr inż. Artur Olesienkiewicz, (Polbiotech Laboratorium): Odsiarczanie biogazu: przegląd metod, efektywność i ekonomiczna opłacalność
 • Marek Pituła (Polskie Stowarzyszenie Biometanu): Biogaz – biometan, uzdatnianie biogazu do parametrów gazu sieciowego
 • Panel dyskusyjny

14:45-15.30 – Lunch

15:30-16:45 – Tematy wokół biogazowni

 • Wojciech Nawrocki (Metropolis): Możliwości dofinansowań dla biogazowni
 • Adam Karasch (Volta Europe BGS): Finansowanie instalacji biogazowych, strukturyzowanie, jak rozmawiać z inwestorem, jak strukturyzować partnerów
 • Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko (UP w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Biometanu): Budowa wyspowej sieci gazowej na przykładzie województwa lubelskiego
 • Dr inż. Wojciech Czekała (UP w Poznaniu): Wzbogacanie pofermentu celem uzyskania wysokiej jakości bionawozu

16:45 – 18:00 – Panel dyskusyjny podsumowujący Warsztaty Biogazowe

18:00 – Kolacja branżowa

 

Biogaz Komunalny

8:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników, kawa

8:30-10:00 – Wizyta studyjna w laboratorium biogazowym Uniwersytetu Przyrodniczego  (dla chętnych – wjazd na teren Instytutu Inżynierii Biosystemów od ulicy Szydłowskiej),

10:00 – 10:10 – Maciej Kosiński Biomass Media Group: Otwarcie II Warsztatów Biogazowych

10:10 – 10:30 – Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Referat wprowadzający: Rynek biogazu – potencjał i perspektywy rozwoju,

10:30 – 11:30

 • Mgr. Inż. Janusz Szymańczyk (Boroprojekt Sp. z o.o.): Uwarunkowania środowiskowe na etapie projektowania i eksploatacji biogazowni
 • Prof. Adam Cenian (Instytut Maszyn Przepływowych Gdańsk): Innowacyjne systemy produkcji i wykorzystania biogazu z bioodpadów zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej
 • Dr inż. Damian Janczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Kompostowanie versus fermentacja bioodpadów: co się bardziej opłaca?
 • Panel dyskusyjny

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 – Fermentacja odpadów komunalnych

 • Bartosz Siewiński (Botres Global): Kompleksowa technologa przetwarzania odpadów komunalnych na energię, biometan, nawozy i czystą wodę
 • Witold Woroszyłło (J.V. Technology): Doświadczenia w zakresie rozruchów technologicznych węzłów fermentacji metanowej w komunalnych oczyszczalniach ścieków
 • Grzegorz Król (ZGO Jarocin): Fermentacja sucha: przygotowanie substratów, optymalne parametry, problemy i zakłócenia procesu
 • Panel dyskusyjny

12:45 – 13:45 – Eksploatacja instalacji

 • Dariusz Bartkowiak (Aquanet): Techniczne aspekty eksploatacji biogazowni na oczyszczalni ścieków Fermentacja sucha czy mokra? Termofilowa czy mezofilowa? Jaką technologię wybrać
 • Panel dyskusyjny

13:45– 14:45 – Kogeneracja – sesja wspólna z biogazem rolniczym

 • Inż. Olgierd Masłowski (Paktoma): Prawidłowa eksploatacja silnika kogeneracyjnego – jak obniżyć koszty serwisu
 • Dr inż. Artur Olesienkiewicz, (Polbiotech Laboratorium): Odsiarczanie biogazu: przegląd metod, efektywność i ekonomiczna opłacalność
 • Marek Pituła (Polskie Stowarzyszenie Biometanu): Biogaz – biometan, uzdatnianie biogazu do parametrów gazu sieciowego
 • Panel dyskusyjny

14:45-15.30 – Lunch

15:30-16:30 – Produkty pofermentacyjne (biogaz, biometan, stabilizat)

 • Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. (UP w Poznaniu): Zagospodarowanie pofermentu (stabilizat czy środek nawozowy?)
 • Marek Kolasiński (Sweco): Kompleksowe rozwiązania w zakresie wykorzystania biogazu i biometanu z instalacji komunalnych

16:30 – 17:30 – Panel dyskusyjny podsumowujący Warsztaty Biogazowe

18:00 – Kolacja branżowa

zdjęcie: Biomass Media Group

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE