Szczegółowy program „Warsztatów biogazowych – praktycznie o biogazie”

Już za tydzień rozpoczynają się „Warsztaty biogazowe – praktycznie o biogazie”. Szczegółowy program warsztatów, które odbędą się 26 kwietnia 2018 roku w Hotel IOR - Centrum Kongresowe Poznań został podzielony na dwie równoległe sesje tematyczne: biogaz rolniczy, biogaz komunalny. Biogaz Rolniczy 8:00 – 10:00 - Rejestracja uczestników, kawa 8:30-10:00 - Wizyta studyjna w laboratorium biogazowym Uniwersytetu Przyrodniczego (dla chętnych – wjazd na teren…

czytaj więcej »

Serwis biogazowni – lepiej zapobiegać niż leczyć cz.2

Pozyskiwanie biogazu oraz jego wykorzystanie w wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej i ciepła przy udziale agregatu prądotwórczego daje wymierne korzyści, należy jednak pamiętać, że surowiec wykorzystywany jako paliwo w jednostkach prądotwórczych musi spełniać ściśle określone kryteria jego utylizacji, zgodne z wytycznymi producenta jednostki zawartymi w dokumentacji DTR agregatu. Określenie wartości energetycznej surowca oraz poziomu zanieczyszczeń wraz z klasyfikacją biogazu stanowi istotną…

czytaj więcej »

Serwis biogazowni – lepiej zapobiegać niż leczyć cz.1

Produkcja biogazu, jego wykorzystanie jako biopaliwa w jednostkach kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną i ciepło oraz właściwy monitoring zmian zachodzących w trakcie procesu fermentacji metanowej to procesy kluczowe, które wymagają dokładnej analizy, a właściwie prowadzone, pozwalają na zachowanie ciągłości pracy oraz wysokich uzysków biogazu z eksploatowanej instalacji. Biogaz wykorzystywany jako paliwo w jednostkach prądotwórczych musi spełniać ściśle określone kryteria jego utylizacji,…

czytaj więcej »