ZEPAK już ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Została wydana przez Prezydenta Miasta Konina p. Piotra Korytkowskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Wytwórnia wodoru

Decyzja umożliwia ZEPAK realizację inwestycji polegającej na budowie wytwórni wodoru o docelowej mocy do 50 MW w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM). Inwestycja ta zrealizowana zostanie na terenie Elektrowni Konin. Jest tam zlokalizowany blok biomasowy o mocy 50 MW i budowany jest kolejny blok na biomasę również o mocy 50 MW.

Reklama

Źródło zielonej energii dla Konina

Działający blok energetyczny na biomasę już dzisiaj jest źródłem zielonej energii cieplnej dla Konina. Dzięki dostawom zielonego ciepła z tego źródła system ciepłowniczy w Koninie należy do jednego z niewielu efektywnych systemów ciepłowniczych w Polsce. Użytkownicy ciepła w Koninie nie są obciążani kosztami emisji CO2, które muszą ponosić konsumenci ciepła korzystający z systemów ciepłowniczych ogrzewanych gazem lub węglem.


Czytaj też: W Koninie wkrótce pojedziemy autobusem wodorowym!


Bloki biomasowe i produkcja zielonego wodoru

Bloki biomasowe z Elektrowni Konin wykorzystane będą również przy produkcji zielonego wodoru z elektrolizerów, które zostaną zainstalowane na terenie Elektrowni Konin. Pierwszy taki elektrolizer został już kupiony przez ZEPAK od firmy Hydrogenics Europe. Instalacja posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy. Początkowa moc tej jednostki wynosi 2,5 MW, przy czym umowa zawarta przez ZEPAK z dostawcą umożliwia prostą rozbudowę tej instalacji do 5 MW. Na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Konina możliwe będzie zrealizowanie inwestycji związanej z budową 10 elektrolizerów o mocy 5 MW każdy.

ZEPAK i transformacja energetyczna

Prezydent Konina p. Piotr Korytkowski przekazał decyzję inwestorowi w trakcie symbolicznego spotkania w siedzibie ZEPAK przy ul. Kazimierskiej 45 w Koninie. W spotkaniu tym wzięli udział również Przewodniczący Rady Nadzorczej ZEPAK p. Zygmunt Solorz oraz p. Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

W trakcie spotkania podkreślono, że projekty inwestycyjne ZEPAK dotyczące produkcji zielonego wodoru wpisują się w proces transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Budowa wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elektrowni Konin są elementem strategii transformacyjnej ZEPAK, której celem jest całkowita rezygnacja do 2030 roku z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

 

 

Rynek biogazu i biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Maciej Łęczycki Rzecznik Prasowy ZE PAK S.A.

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE