Zawirowania wokół „zielonych certyfikatów”

Zielone certyfikaty

Już wiadomo, że wielkość udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia z OZE , tzw. zielonych certyfikatów, w porównaniu do roku 2022, została obniżona na 2023 rok z 18,5% do 12%. Branża OZE nie kryje niezadowolenia.

Efektem obniżenia obowiązku umarzania świadectw pochodzenia będzie drastyczny spadek ich ceny, gdyż w Rejestrze Świadectw Pochodzenia znajduje się nadmierny wolumen zielonych certyfikatów porównywalny z poziomem obowiązku umorzenia na lata 2020 i 2021, czyli ok. 20-21 TWh. W tej sytuacji operatorzy instalacji OZE nie otrzymają należnego im wsparcia i ponownie, jak w latach 2013-2019, popadną w kłopoty finansowe – przekonuje Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalna Polskiej Izby Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

Zielone certyfikaty

Rząd szuka sposobów na ograniczenie wzrostu cen energii. Jednym z nich ma być właśnie Rozporządzenie dotyczące zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej pochodzącej z OZE na 2023 r. , które weszło w życie 11 sierpnia br. Jak uzasadnia strona rządowa „wskazany poziom obowiązku ma utrzymać rentowność instalacji i bezpieczeństwo partycypujących w nim wytwórców, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia stopnia obciążenia odbiorców końcowych kosztami wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia.”

– Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe wymagają użycia innych narzędzi kształtowania polityki energetycznej, regulacji i zmiany miksu energetycznego, które mogłyby odegrać znaczną rolę w kształtowaniu kosztów pozyskania energii dla odbiorców energii. Dzisiaj to odnawialne źródła energii z niskimi kosztami mogą być gwarantem stabilizacji cen energii. Tak radykalna zmiana rozporządzenia destabilizuje rynek odnawialnych źródeł energii i ma efekt nadszarpnięcia zaufania inwestorów do tego rynku – ocenia Roksana Kozłowska z Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Skąd kolorowe certyfikaty?

System świadectw pochodzenia został wprowadzony w Polsce w 2005 roku w wyniku obowiązku implementacji postanowień ,,zielonej” Dyrektywy 77/2001/WE. Obrót ,,zielonymi certyfikatami” wynika z Prawa energetycznego, które nakłada na operatorów systemu przesyłowego (OSP) i dystrybucyjnego (OSD) obowiązek zakupu energii ze źródeł odnawialnych oraz na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem lub sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia określonej ilości ,,zielonych certyfikatów”.

– Dlatego klasyfikowanie grup ze względu na zainteresowanie nie oddaje stanu faktycznego – są to natomiast podmioty, które spełniają warunki do uzyskania świadectw pochodzenia, tj. w szczególności prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej i legitymują się w tym zakresie stosownym wpisem do RMIOZE lub koncesją – tłumaczy przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki, który by ułatwić zadanie przedsiębiorcom w ostatnich dniach sierpnia opublikował przygotowane wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2022 r.

– Ten system pomocy publicznej jest obecnie wygaszany, zgodnie z decyzją KE z 2016 r. oraz postanowieniami ustawy OZE. Ostatnia instalacja mogła wejść do tego systemu 30 czerwca 2016 r. – nie ma zatem nowych beneficjentów w tym systemie – tłumaczy Kinga Dębkowska z URE.

– Wszystkie oddane później instalacje automatycznie biorą udział w systemie aukcyjnym i nie mają możliwości występowania o przyznawanie certyfikatów – informuje Towarowa Giełda Energii, dzięki której możliwy jest obrót świadectwami.

Jak handluje się świadectwami?

Zielone certyfikaty stanowią największą część Rynku Praw Majątkowych na TGE i można je podzielić na 4 grupy:

  • PMOZE_A – świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której okres produkcji rozpoczął się po 1 marca 2009 r.
  • PMOZE – świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której okres produkcji zakończył się w lutym 2009 r.
  • PMOZE_BIO – tzw. „błękitne certyfikaty”, które można uzyskać za produkcję energii w biogazowniach rolniczych.
  • PMBG – tzw. „brązowe certyfikaty” – świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej.

Wartość zielonych certyfikatów, czyli instrumentu PMOZE_A, który notowany jest na Towarowej Giełdzie Energii od kwietnia 2009 r., przez lata bywała bardzo różna i szeroko komentowana ze względu na realny wpływ na branżę OZE i jej kondycję finansową.

Osiągnął on najniższą wartość 29.06.2017 r. – 22,46 zł, natomiast najwyższą 7.10.2021 r. – 300,42 zł. Obecnie wynosi ok. 170 zł (na dzień 09.08.2022 r. było to 167,14 zł).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Redakcja, z wykorzystaniem informacji URE i TGE
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski