Zamienią grunty leśne? Mają taką możliwość

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada czasowe wprowadzenie dodatkowej procedury pozyskiwania lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa.

Potrzeby te i cele muszą być związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących w szczególności energii, elektromobilności czy transportu. Do tej pory zamiana gruntów leśnych była możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych nie ma też nic wspólnego z prywatyzacją lasów. Przewidziana w przepisach możliwość zamiany nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na inne nieruchomości nie będzie mogła być dokonywana z podmiotami sektora prywatnego. To definitywnie wyklucza prywatyzację, która polega bowiem na przekazywaniu majątku państwowego podmiotom prywatnym. Tymczasem ustawa ogranicza krąg podmiotów, z którymi będzie mogła być dokonywana zamiana nieruchomości jedynie do podmiotów sektora finansów publicznych, tj.: państwowych osób prawnych, osób prawnych w których Skarb Państwa posiada większość akcji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pakiet powyższych rozwiązań to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które upatrują w nich szanse rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: www.gov.pl
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem