Zakaz stosowania pelletu, czyli normy pilnie potrzebne!

zakaz stosowania pelletu

Obowiązujące w Polsce uchwały antysmogowe nie odnoszą się wprost do pelletu drzewnego. Traktują go, zgodnie z definicją, jako biomasę. Zakaz stosowania pelletu w celach grzewczych teoretycznie więc nie istnieje. Wyjątkami jest kilka miast na czele z Krakowem oraz miejscowości uzdrowiskowe.


REKLAMA


Zakaz stosowania pelletu

Zużycie pelletu drzewnego w Europie systematycznie rośnie. W 2018 roku zużyto 26,1 mln ton. W porównaniu z 2017 rokiem zapotrzebowanie na pellet wzrosło o 2,1 mln ton. Znaczna część tego zużycia dotyczyła produkcji ciepła, stanowiąc aż 60,5 proc. Szacuje się, że 65 proc. tego paliwa wykorzystuje się do ogrzewania mieszkań. Ogrzewanie komercyjne pochłania 23 proc. a ciepło wytwarzane z CHP 12 proc.

Pozostałe 39,5 proc. pelletu drzewnego konsumowanego w Europie wykorzystano do produkcji energii z kogeneracji i elektrowni dedykowanych. Liderami w Europie w konsumpcji pelletu są Niemcy i Włosi. W Polsce zużywa się go niewiele jak na tak duży kraj, bo tylko około 500-600 tys. ton.

W Polsce jest inaczej

Zainteresowanie pelletem wciąż wzrasta. Potwierdził to ostatni raport Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, które podsumowało II kwartał 2020 roku. Raport pozwolił założyć, że udział kotłów na biomasę, a więc także na pellet, od początku 2020 roku przekroczył 65 proc. w całkowitym wolumenie wszystkich kotłów na paliwa stałe. Przyczyn jest kilka. Obecnie stymulatorem rynku są przede wszystkim dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania. Szczególne zainteresowanie kotłami na pellet obserwuje się w północno-zachodniej Polsce oraz na Śląsku.

Jednak rozwój tego rynku zakłócić mogą uchwały antysmogowe. A także lokalne przepisy dotyczące dofinansowań do wymiany kotłów wyłączające z tej palety kotły pelletowe i kominki na pellet.

Uchwały antysmogowe nie traktują wprost o pellecie. W niemal wszystkich (oprócz woj. opolskiego) mowa jest o zakazie spalania biomasy mokrej – o wilgotności powyżej 20 proc.

– Uchwała antysmogowa, jest aktem prawa miejscowego, wobec tego powinna zawierać normy o charakterze ogólnym. Oznacza to, że w uchwale nie można wprost określać konkretnych paliw, wskazywać nazw handlowych czy zwyczajowych, których stosowanie jest zakazane lub dozwolone. Można jedynie odnieść się do pewnych cech charakteryzujących te paliwa. W związku z tym w § 4 uchwały wprowadzono zakaz stosowania paliw stałych, określając pewne cechy paliw – odpowiedziano nam z kancelarii marszałka województwa łódzkiego.


Gdzie kupić dobry pellet? Sprawdź na naszej mapie!


– W uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, istotnie w § 6 wskazano paliwa, których stosowania zakazuje się. W odniesieniu do biomasy, zakazuje się stosowania biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc. – wskazuje Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

O szersze wyjaśnienia obowiązującej uchwały pokusił się dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego i przewodniczący zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski