Zakaz grillowania w Warszawie! Bo to zanieczyszcza powietrze

grill

Wprowadzane wciąż nowe zakazy użytkowania drewna i produktów z niego wykonanych, jak np. pelletu drzewnego, zaczynają przybierać co najmniej zaskakujące formy. Oto Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował o ryzyku przekroczenia zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, a Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego natychmiast wprowadza ograniczenia w korzystaniu z grilli.Zakaz grillowania w Warszawie!

Oto co wydarzyło się w Warszawie. Informacja pochodzi ze strony UMWM: W związku z powiadomieniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku na obszarze wskazanym w powiadomieniu tj. na terenie: miasta Warszawa (dzielnice: Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów, Ursus); miast: Radom, Ostrołęka, Siedlce oraz powiatów: piaseczyński, legionowski, wołomiński, otwocki, pruszkowski; warszawski zachodni; siedlecki obowiązują następujące działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty) – ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10:

  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych), zakaz nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej w tym kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych obowiązuje na całym obszarze i w okresie wskazanym w powiadomieniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakaz używania dmuchaw do liści obowiązuje również poza terminem i obszarem wskazanym w powiadomieniu i działa na terenie całego województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Ograniczenie rozpalania grilli i ognisk jest działaniem mającym na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze i w terminie wskazanym w powiadomieniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jest to zalecenie dla mieszkańców do ograniczenia pewnych działań (rozpalania grilli i ognisk), które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości powietrza.

Źródło: www.powietrze.mazovia.pl
Zdj. pixabay.com

This post is also available in: polski

bem