Wymiana kotła węglowego na pelletowy w budynkach gminnych

Wymiana kotła węglowego

Odejście od trujących kotłowni węglowych w budynkach gminnych jest niezbędne, aby zapewnić czyste powietrze w okolicy. To także najlepszy przykład dla mieszkańców gminy, aby zainicjować wymianę kotłów w domach. I rozpocząć docieplanie domów i świadomie dbać o powietrze w sąsiedztwie. Jednak to nie wszystkie korzyści. Jest ich o wiele więcej.

Ogrzewanie na pellet to oszczędności w ogrzewaniu. Koszty ogrzewania nim są od 25 do 40% niższe od innych dostępnych źródeł ciepła. Czyli gazu propanu, gazu ziemnego i oleju opałowego, a cena pelletu jest porównywalna z ceną węgla. Co istotne, kotłownia na pellet to automatyczne źródło ciepła, które samodzielnie się rozpala i wygasza, a także dozuje paliwo. Kotłownia taka nie wymaga stałej obsługi palacza i może być zarządzana zdalnie przez Internet.

Nieocenione są korzyści dla zdrowia i czystego powietrza, gdyż kotłownia na pellet nie truje. Pellet drzewny to odnawialne paliwo z czystych trocin drzewnych w formie granulatu. Wygodne do transportu, przechowywania, a co najważniejsze – ekologiczne (biomasa należy do OZE).

Dofinansowanie

Wymiana kotłów węglowych w budynkach gminnych urzędów, remiz, świetlic, szkół, przedszkoli itd. odbywa się często przy okazji termomodernizacji. To pozwala uzyskać wysokie dofinansowania, nawet do 85%, z Regionalnych Programów Operacyjnych. Bez takiego wsparcia mało który samorząd może pozwolić sobie na wydatki związane z termomodernizacją często wielu obiektów w gminie. Dlatego samorząd planujący inwestycje w termomodernizację lub wymianę kotłów węglowych na pelletowe musi zadbać o sprawne pozyskiwanie zewnętrznego finansowania.

Wsparcie dla szkół

Bardzo ciekawa jest zapowiedź Piotra Woźnego, pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o włączeniu szkół do programu Czyste Powietrze.

Choć na ten moment nie są znane szczegóły, wskazuje się na konieczność zapewnienia dzieciom w szkołach i ich okolicach czystego powietrza. Praktyka pokazuje, że bardzo dużo szkół posiada więcej niż jeden kocioł na węgiel w kotłowni. Natychmiastową poprawą sytuacji może być wymiana choćby jednego kotła węglowego (najczęściej przewymiarowanego) na kocioł pelletowy. Cieplejsze zimy pozwolą na jego pełne wykorzystanie przez większą część sezonu – bez używania dodatkowego kotła rezerwowo-szczytowego.

Inwestycja w termomodernizację jest bardzo istotna, ale nie każdy samorząd może w budżecie zaplanować ponad 5 razy większy koszt inwestycji w kompleksową termomodernizację niż zakup jednego nowego kotła na pellet. NFOŚiGW mógłby wspierać finansowo wymianę kotłów w szkołach, które zapewne w przyszłości przejdą gruntowną termomodernizację. Takie wsparcie może polegać na niskooprocentowanej pożyczce na 50% wartości inwestycji, gdzie kolejne 50% podlegałoby umorzeniu przy wykonaniu przez samorząd w danej szkole kompleksowej termomodernizacji w ciągu 5 lat.

Element zachęty może przyczynić się do podjęcia szybkich decyzji przez samorządy. Szkoły wymieniają kotły w wakacje i warto, aby zrobiły to już podczas najbliższych.

Proces przygotowania inwestycji w obiektach gminnych

Proces przygotowania inwestycji termomodernizacji i wymiany źródła ciepła do czasu jej zrealizowania to nawet 3 lata, dlatego należy czym prędzej rozpocząć działania. Warto zacząć od inwentaryzacji posiadanych źródeł ciepła, kominów i stanu instalacji grzewczej oraz przesyłowej z kotłowni do budynków od niej oddalonych. Pozwoli to na przygotowanie wstępnej koncepcji inwestycji i oszacowanie jej kosztów.

Niezbędne mogą się okazać szkolenia i warsztaty praktyczne, aby władze samorządowe doceniły korzyści wynikające z ograniczenia emisji trujących związków do atmosfery i jednogłośnie opowiedziały się za inwestycją w termomodernizację. Kolejnym niezbędnym krokiem jest współpraca z audytorem energetycznym oraz projektantem instalacji sanitarnych, którzy zapewnią merytoryczne wsparcie we wniosku o dofinansowanie. W zależności od możliwości, gmina może zdecydować o samodzielnym ubieganiu się o dofinansowanie lub zlecić to zadanie podmiotowi komercyjnemu. Po rozstrzygnięciu konkursu, gdy gmina otrzyma decyzję o dofinansowaniu, może rozpocząć przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

Doświadczenie pokazuje, że zamawiający popełniają najczęściej dwa błędy w całym procesie przygotowania do inwestycji, które przyczyniają się do braku rozstrzygnięć w przetargach lub ich unieważnienia. Pierwszym jest niedoszacowanie kosztów inwestycji i niewzięcie pod uwagę aktualnej sytuacji na rynku remontowo-budowlanym, gdzie koszty robocizny są znaczenie wyższe niż w latach ubiegłych.


Wymiana kotła węglowego i wiele więcej o pellecie. Kliknij i sprawdź!


Drugim jest niewłaściwy dobór urządzeń grzewczych w projekcie, które nie spełniają obowiązujących wymagań stawianych dla kotłów na paliwo stałe (Dyrektywa 125/2009/WE „Ecodesign”). Od 1 stycznia 2020 r. każdy kocioł wprowadzony do obrotu musi spełniać wymagania wspomnianej dyrektywy i należy bezwzględnie wymagać tego w projekcie kotłowni.

Wykonawca ma obowiązek okazać się podczas składania oferty potwierdzeniem na spełnienie wymagań dyrektywy wystawione przez akredytowaną jednostkę badawczą, a zamawiający nie dopuścić do zatwierdzenia urządzeń posiadających jedynie oświadczenie producenta o spełnieniu wymogów prawa. Stawką jest czyste powietrze i uniknięcie ryzyka zwrotu dofinansowania.


Pellet – polskie ekologiczne paliwo o wysokiej jakości

Rafał Węcek
dyrektor ds. sprzedaży biopaliw Barlinek S.A.

Pellet drzewny to ekologiczne paliwo produkowane w Polsce. Ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i gwarantuje natychmiastową redukcję CO2. Warunkiem jest jednak, aby produkowano go z czystych trocin drzewnych, bez żadnych chemicznych dodatków. Cechuje go wysoka jakość i ścisła kontrola na każdym etapie produkcji.

Jedynie pellet drzewny z certyfikatem EN PLUS w klasie A1 pozwala na czyste spalanie, brak szkodliwych substancji lotnych i długą żywotność kotłów grzewczych. Właśnie taki pellet produkowany jest w naszych zakładach i zachęcamy do stosowania go w kotłowniach gminnych i indywidualnych użytkowników.

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Tekst: Tomasz Nowak
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski