Wsparcie dla producentów energii z biomasy

Wsparcie dla producentów energii z biomasy

Wsparcie dla producentów energii z biomasy: do czasu zmiany przepisów niespełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych nie wpływa na uprawnienia beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w ustawie o OZE.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Wsparcie dla producentów energii z biomasy

Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą promowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II)[1] paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych[2]. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wydając komunikat dotyczący stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS[3].

Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Regulator chcąc rozwiać wątpliwości pojawiające się u wytwórców energii z biomasy, którzy są aktualnie beneficjentami systemów wsparcia wprowadzonych ustawą o odnawialnych źródłach energii[4] (tj. systemu świadectw pochodzenia, systemu aukcyjnego, a także systemów taryfy/premii gwarantowanej) wyjaśnia, że w obecnym stanie prawnym, tj. do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach prawa krajowego, wymóg spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pozostaje bez wpływu na uprawnienia beneficjentów systemów wsparcia przewidzianych w ustawie o OZE.

Pobierz “Biomasa-kryteria-zrównoważonego-rozwoju.pdf” Biomasa-kryteria-zrównoważonego-rozwoju.pdf – Pobrano 18 razy – 603 KB

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!


[1] Art. 29 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta nie została jeszcze implementowana do polskiego porządku prawnego, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przekazanie w czwartym kwartale br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o OZE, która dokona transpozycji dyrektywy.

[2] Określone w art. 29 ust. 2–7 i 10 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001.

[3] EU ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

[4] Dz. U. z 2021 r. poz. 610

Źródło: URE

Zdjęcie: Pixabay

This post is also available in: polski

bem