Projekt Wirtualna Elektrownia prowadzony jest w TAURON Ekoenergia. Efektem prac będzie elektroniczna platforma, na której zostaną połączone moce rzeczywiście istniejących elektrowni OZE. Do wirtualnej elektrowni TAURONA będzie można przyłączyć każdą elektrownię OZE bez względu na jej położenie geograficzne.

Projektowane rozwiązania opierają się na zaawansowanych systemach informatycznych. Już dziś sztuczna inteligencja pracuje na rzecz prognoz czy optymalizacji w energetyce. W niedalekiej przyszłości zarządzanie wirtualną elektrownią, w oparciu o dedykowane jej rozwiązania informatyczne, pozwoli na realne podniesienie efektywności ekonomicznej tych obiektów.

Reklama

Moduł decyzyjny platformy będzie analizował nie tylko prace elektrowni w aspekcie technicznym. Równie istotny będzie monitoring aspektów rynkowych, po to aby rekomendować podjęcie najbardziej opłacalnych działań handlowych.

Projekt zakłada współpracę z inwestorami indywidualnymi, dając im możliwość przyłączenia posiadanych źródeł do wirtualnej elektrowni. Dzięki kumulacji zdolności wytwórczych i regulacyjnych zakłada się uzyskanie efektu zwiększenia przychodów wszystkich uczestników platformy z tytułu sprzedaży skumulowanego wolumenu energii.

Wdrożenie koncepcji wymaga szczególnego wsparcia technologicznego. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie architektury rozproszonej. Oznacza to, że decyzje o sterowaniu danym urządzeniem będą zapadać na poziomie węzła lokalnego, nazwanego Lokalnym Układem Wykonawczym (LUW).  Na bazie szeregu otrzymanych  danych LUW autonomicznie zadecyduje o sposobie realizacji zadania oraz zasobach jakie zostaną do tego celu użyte. Uwzględni przy tym charakterystyki poszczególnych urządzeń oraz aktualne ograniczenia techniczne danego źródła. System centralny nie będzie miał  więc bezpośredniej możliwości wydania polecenia np. odstawienia elektrowni czy zmiany parametrów pracy.

Jednym z większych wyzwań było stworzenie procesu odpowiedzialnego za analizę otoczenia rynkowego, tak aby rekomendowane działania operacyjne maksymalizowały przychody.

Proces ten podzielono na kilka mniejszych podprocesów. Przełomowym osiągnięciem jest możliwość prognozowania dla działań o bliskim horyzoncie – 24 godzin.

Obecnie trwają prace badawcze mające na celu dobór rozwiązań technologicznych odpowiedzialnych za realizację kluczowego procesu biznesowego platformy.

Źródło: Wirtualna Elektrownia TAURON

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE