W Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach staną trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. To kolejny krok na drodze budowy gospodarki wodorowej w Polsce. 25 października 2022 r. PKN Orlen i NFOŚiGW podpisały umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji.

Reklama

Wodór – paliwo przyszłości

„PKN Orlen może dzisiaj skorzystać z priorytetowego programu, który wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy na dofinansowanie budowy stacji tankowania wodoru. Tym samym tworzy się ekosystem nowej gospodarki, opartej o paliwo przyszłości, jakim jest wodór” – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Stacje tankowania wodoru

Zgodnie z założeniami dotyczącymi inwestycji, stacje tankowania wodoru w Katowicach i Poznaniu zostaną uruchomione w drugiej połowie 2023 r., w Wałbrzychu z początkiem 2025 r. Stacja w Poznaniu posiadać będzie trzy punkty ładowania, w Katowicach i w Wałbrzychu planowane są po dwa punkty ładowania. To kolejny realny krok na drodze do wdrożenia kompleksowej strategii wodorowej koncernu. Do 2030 r. Grupa Orlen na inwestycje w wodór planuje przeznaczyć ok. 7,4 mld zł.

„Transport jest jednym z pierwszych obszarów, w którym wodór znajdzie szerokie zastosowanie. Pragnę przekazać wyrazy mojego najwyższego uznania dla PKN Orlen za wdrażanie innowacyjnych technologii w transporcie oraz dla NFOŚiGW za wspieranie polskich przedsiębiorców w tym procesie, a tym samym za wzmacnianie siły oraz budowanie ich przewagi konkurencyjnych” – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Gospodarka wodorowa w Polsce

Ostatni rok był krokiem milowym na drodze budowy gospodarki wodorowej w Polsce. 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. W 2021 roku zostało też zawarte Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Ma ono na celu rozwój nowego sektora gospodarki, prowadzony ze szczególnym naciskiem na wzrost local content, tj. udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. Stronami porozumienia jest ponad 250 podmiotów z Polski i z zagranicy.

Rynek BioLNG:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE