W Szwecji, podobnie jak w innych krajach nordyckich, politycy uznali biometan i biogaz za środki do dekarbonizacji gospodarki. Produkcję i konsumpcję tych zielonych gazów, a także związane z nim technologie i infrastrukturę, wspierają połąc zone inwestycje na szczeblu krajowym, samorządowym i prywatnym. Szwedzkie państwo zapewnia dotacje inwestycyjne i premie za zrównoważoną produkcję biometanu, a rozwój infrastruktury tankowania jest przedmiotem wsparcia inwestycyjnego.

Reklama

Sektor biogazu i biometanu w Szwecji jest przykładem kluczowej roli wsparcia państwa w promowaniu wzrostu nowych technologii, co jest zgodne z koncepcją zaangażowanego państwa w kształtowanie rynku, a zostało opisane w książce „Przedsiębiorcze Państwo” autorstwa Mariany Mazzucato. Koncepcja ta zakłada, że aktywna rola sektora publicznego jest niezbędna w napędzaniu innowacji, zwłaszcza w obszarach uznanych za zbyt ryzykowne dla inwestycji prywatnych.


Już dzisiaj zapisz się na nasz kongres!


Szwedzkie podejście do rozwoju sektora biogazu i biometanu stanowi przekonujący przykład tej teorii w praktyce. W 2021 roku, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w Szwecji znajdowało się 207 biogazowni opierających działalność na bioodpadach. Kraj ten zaobserwował również wzrost liczby biometanowni, w 2022 działało ich 72. Chociaż firmy przemysłowe zaczynają sięgać po biometan, teraz jest on głównie wykorzystywany do transportu.

Obecne, regulacyjne mechanizmy wsparcia zostały przedłużone, ale oczekuje się, że szwedzki rząd zaproponuje nową długoterminową strategię wsparcia, aby osiągnąć cel produkcji 10 TWh biometanu do 2030 roku.

(Nie)widzialna ręka państwa na rynku biometanu i biogazu

W sercu sukcesu Szwecji w tej dziedzinie leży synergia między bodźcami ekonomicznymi a ramami regulacyjnymi. Od lat 90. wysokie podatki od CO2 i energii z paliw kopalnych, w połączeniu ze zwolnieniami podatkowymi dla odnawialnych źródeł energii, napędzały zmianę w kierunku OZE i zielonych gazów, w tym biometanu. To podejście było szczególnie skuteczne w promowaniu jego wykorzystania w transporcie drogowym i ogrzewaniu.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst: Bartłomiej Kupiec, prawnik, analityk polityki energetyczno-klimatycznej, członek stowarzyszenia „Z energią o prawie”

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE