Szczecin kontynuuje starania w celu budowania ekologicznego systemu gospodarowania odpadami. Na przełomie 2025 i 2026 roku w mieście ma zostać uruchomiona kompostownia bioodpadów. Za realizację projektu odpowiadać będzie nowo powołana spółka – Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Szacowany koszt inwestycji to 80 mln zł.

Reklama

Ekoambicje Szczecina wchodzą w życie

Szczecin, który konsekwentnie dąży do osiągnięcia niezależności energetycznej należy do liderów w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami i wykorzystania zielonej energii. Miasto inwestuje nie tylko w popularną fotowoltaikę. Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji z powodzeniem produkuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w tym także z biogazu, a nowoczesna elektrociepłownia wytwarza ciepło i prąd z odpadów, które trafiają nie tylko do domów. Energia z odpadów zasila również elementy miejskiej infrastruktury i szczecińskie tramwaje.

Mieszkańcy od lat segregują śmieci, oddzielając także bioodpady, w związku z tym władze Szczecina wraz z firmą Remondis Szczecin powołały do życia Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, która ma przybliżyć miasto do uruchomienia ekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów.

– Od lat budujemy w Szczecinie sprawny, efektywny i ekologiczny system gospodarowania odpadami – mówi prezydent Piotr Krzystek. – Składa się na niego cały szereg elementów: od zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, poprzez Ekoporty i minipszoki, aż po EcoGenerator, czyli naszą instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Naturalną kontynuacją tych działań i niejako domknięciem systemu będzie budowa nowoczesnej instalacji do przetwarzania bioodpadów, czyli ekologicznej i bezpiecznej biokompostowni.


Energia z odpadów zasili szczecińskie tramwaje


Kompostowania bioodpadów przetworzy 40 tys. ton odpadów rocznie bez uciążliwości dla otoczenia

Jak podaje szczeciński magistrat, mieszkańcy Szczecina generują rocznie ok. 20 tys. ton bioodpadów, co stanowi największy wagowo odsetek odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu miasta. Obecnie są one w większości transportowane kilkadziesiąt kilometrów do dwóch instalacji w Leśnie Górnym i Łęczycy, co powoduje duże koszty i nie gwarantuje bezpieczeństwa. 

Stały przyrost masy bioodpadów, wzrastające koszty ich zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty za budową własnej biokompostowni.  Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się również osiągnąć właściwych poziomów recyklingu, do czego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce. 

Wyzwanie jest duże, bo wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rośnie skokowo: od 35 proc. w roku bieżącym do 65 proc. w roku 2035.  Na gminy, którym się nie uda, nakładane będą karty pieniężne.

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, czyli ekologiczna i bezpieczna biokompostownia, której uruchomienie planowane jest na przełom 2025 i 2026 roku będzie zdolna przetworzyć 40 tys.ton bioodpadów rocznie. Instalacja będzie przetwarzać selektywnie zebrane bioodpady w specjalistycznych tunelach. W wyniku tego procesu powstanie certyfikowany kompost – bogaty w substancje organiczne, niewydzielający przykrych zapachów środek poprawiający właściwości gleby, który może być następnie sprzedany np. rolnikom.

To wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasto Szczecin i REMONDIS Szczecin. Na lokalizację zakładu wybrano działkę przy ulicy Gdańskiej.

– Powstanie tam kompostownia tunelowa o wydajności 40 tys. ton rocznie – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Kompostownia będzie w pełni zhermetyzowana, w 100 proc. spełniająca wymogi najlepszej dostępnej technologii oraz wymagania konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów na każdym z jego etapów, bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty – od momentu ich przyjęcia, do momentu wyjazdu produktu gotowego, czyli kompostu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: szczecin.eu

zdjęcie: unsplash.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE