W Stalowej Woli powstanie Instalacja Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów Komunalnych (RDF i preRDF), co przyczyni się do redukcji zużycia gazu ziemnego i spowoduje ograniczenie masy składowanych odpadów o 30 892 Mg/rok. Koszt budowy to prawie 394 mln zł. Projekt dofinansowuje NFOŚiGW.

Reklama

Instalacja Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów Komunalnych

Inwestycja Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli dotyczy uzupełnienia infrastruktury zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez budowę Instalacji Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów (RDF, pre-RDF) pochodzących z odpadów komunalnych z wytworzeniem energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydajność instalacji: 44 000 Mg/rok.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w planowanej instalacji da gwarancję bezpieczeństwa i neutralności obiektu dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego. Budowa Instalacji Odzysku Energii wpisuje się w długofalowy plan rozwoju miejskiej spółki i jest jego bardzo ważnym elementem domykającym Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w mieście. Szacuje się, że zakład zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2027 roku.


Czytaj też: „ITPO dla Grudziądza”. Kolejna Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów na mapie Polski


Mniej odpadów, tańsze ciepło

–To najważniejsza i największa inwestycja Miejskiego Zakładu Komunalnego, bardzo potrzebna nie tylko MZK, ale i mieszkańcom Stalowej Woli. W budowie tej instalacji widzimy same korzyści, bo po pierwsze, jest to tańsze zagospodarowanie odpadów, tańsze ciepło systemowe, które wprowadzamy do sieci ciepłowniczej, a Miasto Stalowa Wola nie ma swojego źródła, czyli tutaj będziemy mieć swoje źródło, jak również sprzedaż energii elektrycznej, która posłuży do zasilania autobusów miejskich, jak i oświetlenia ulicznego– wyjaśniał Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. Radosław Sagatowski.

Energia z odpadów

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie termicznego przekształcania frakcji palnych odpadów komunalnych powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w pierwszym rzędzie w ZMBPOK w Stalowej Woli oraz w miarę wolnych mocy przerobowych również innych instalacji. 

Projekt przyczyni się równocześnie do uzupełnienia infrastruktury wytwarzania energii w Stalowej Woli. Pozyskiwana z odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych energia (produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji) spowoduje ograniczenie zużycia gazu ziemnego stanowiącego aktualnie paliwo w Elektrociepłowni Stalowa Wola, ograniczając tym samym emisje do atmosfery. Dodatkowo przyczyni się do dywersyfikacji paliw wykorzystywanych do wytwarzania ciepła w Stalowej Woli (uzupełniając źródła gazowe), jak również ułatwi utrzymania w przyszłości statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia to ograniczenie masy składowanych odpadów o 30 892 Mg/rok. 

–Mamy do czynienia z najnowocześniejszą elektrociepłownią. Jej nowoczesność polega na tym, że w zagospodarowaniu frakcji odpadów, które nie mogą być składowane i nie nadają się do recyklingu możemy tworzyć realne oszczędności w opłatach ponoszonych przez nich za ciepło i odpady – mówił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Dominik Bąk. 

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: NFOŚiGW, mzk.stalowa-wola.pl

zdjęcie: mzk.stalowa-wola.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE